Atlikėjai
Solistai: SIMONA LIAMO (sopranas), ALGIRDAS VIZGIRDA (fleita), ROBERTAS BEINARIS (obojus), GEDIMINAS KVIKLYS (klavesinas)
Programa

Motiejus Radvila, Eduardas Balsys, Mykolas Kleopas Oginskis, Remigijus Šileika, Juozas Tallat-Kelpša, Juozas Naujalis, Vaida Striaupaitė-Beinarienė, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Algirdas Martinaitis, Galina Savinienė

 
Bilietų kainos
8, 10 Eur