Penkių veiksmų Williamo Shakespeare'o tragediją „Timonas Atėnietis“ (Timon of Athens; 1608) iš anglų kalbos išvertė Antanas Danielius; II veiksmo trečios scenos pirmą dalį išvertė Tautvyda Marcinkevičiūtė  

 

Manoma, kad Williamo Shakespeare’o dramos „Timonas Atėnietis“ pagrindinio veikėjo prototipas – V a. pr. Kr. Atėnuose gyvenęs Timonas, kurį mini graikų istorikas Plutarchas, o vėliau – ir rašytojas bei satyrikas Lukianas, Timono istorija norėjęs parodyti, kokie laikini yra žemiškieji turtai. 

Galvojama, kad Shakespeare’as pjesę „Timonas Atėnietis“ sukūrė 1605–1608 metais drauge su rašytoju Thomasu Middletonu, ir joje yra pašiepiamas Anglijos karalius Jokūbas I, valdęs nuo 1603 iki 1625 metų ir garsėjęs išlaidumu.

Režisierė Kamilė Gudmonaitė: „Kapitalizmas Williamo Shakespeare‘o laikais Anglijoje dar tik buvo begimstanti ekonominė sistema, iškėlusi lygybės ir laisvo žmogaus idėją. Anglai džiaugėsi artėjančiais pokyčiais ekonomikoje, o Shakespeare‘as jau tada pajuto, jog ši sistema gali prasilenkti su tikrąja laisvės samprata ir tapti žmonių susvetimėjimo įrankiu.  Nors iš pradžių kapitalizmas siejosi su galimybėmis, laisva rinka, šiandien matome, jog joje savaime slypintys prieštaravimai ne tik pučia neegzistuojančių pinigų bankuose burbulą, bet ir savotiškai tolina mus vienus nuo kitų. Shakespeare‘o kuriamame Atėnų pasaulyje dominuoja galia ir pinigai, santykiai visuomenėje nustatomi pagal turimą turtą, o Timonas tokiame pasaulyje – tarsi retas eksponatas, nors ir besimėgaujantis turima valdžia ir turtais, bet tikintis žmogumi ir jo progresu, aukštinantis santykius ir bendruomenę. Tai – savotiškas šiandienos Don Kichotas, kuris vertina kiekvieną žmogų ir nori daryti visiems gera, tačiau skaudžiai susiduria su realybe ir nusivilia savo idealais.

Nors pjesėje kalbama apie pinigus ir keliamas klausimas, ar egzistuoja žmonių tarpusavio santykiai, negrįsti asmenine nauda, man visų pirma tai yra kūrinys apie universalios, amžinos meilės paieškas, žmogaus, nusivylusio susvetimėjusiu ir pinigams tarnaujančiu pasauliu, tikrosios, būtiškosios meilės atradimą ir žmogaus tapimo laisvu istorija. „Timonas“ – tarsi archetipinė pasaka apie šiandien, šiandienos mitas apie priklausomybę, laisvę ir meilę.“

Į lietuvių kalbą „Timoną Atėnietį“ išvertė Antanas Danielius. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje režisūrą studijuojanti Kamilė Gudmonaitė šiuo vienu iš paskutiniųjų Williamo Shakespeare‘o darbų susidomėjo pernai – 2015-ųjų gruodžio 30 d. spektaklį parodė nuteistiesiems – spektaklis įvyko Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo klube.