10-12 klasėms (seanso trukmė 61 min.) [LT] Kada tampi suaugusiu? Ar tai lemia metų skaičius? Jausmas? Išgyvenimai? Pirmieji kartai? O ką veikti, kaip elgtis ir kaip bendrauti, kai jau esi suaugęs? Ar tikrai kada nors suaugi iki galo? Daug klausimų ir atsakymų ieškantys draugai: Ania su Serioža karo varginamoje Ukrainoje, Amarilė su Margo prieš vakarėlį Kanadoje ir Naomė su Samu pakeliui į psichiatrinę ligoninę Nyderlanduose. Seanso filmai: Ania ir Serioža, Kokteiliukas, Naomės paslaptis When we grow up For 10-12 classes (screening duration 61 min) Films: Anya and Seryozha, Shirley Temple, Naomi’s Secret [EN] When do you become a grownup? What determinates that? Feeling? Experience? First times? What do you do, how do you behave and communicate when you grow up? Is it possible to grow up completely one day? Many questions and friends seeking for answers: Anya and Seryozha in war-torn Ukraine; Amaryllis and Margot before the party in Canada; Naomi and Sam on their way to the psychiatric hospital in the Netherlands. Ania ir Serioža / Anya and Seryozha Vokietija / Germany | 2018 | 30 | N-13 Režisierė / Director: Ivette Löcker Operatorius / Cinematography: Frank Amann Montažas / Editing: Dieter Pichler Prodiuserė / Producer: Katrin Springer Kalbos / Languages: rusų / Russian Subtitrai / Subtitles: lietuvių, anglų / Lithuanian, English [LT] Nuo mokyklos artimi draugai Ania ir Serioža gyvena industriniame Ukrainos uostamiestyje Mariupolyje. Gyvenimas čia rimtas, tačiau jie stengiasi viską priimti su humoru ir lengvumu. Nuo autonomijos iki neapibrėžtumo, nuo pasipriešinimo iki melancholijos – šiose būsenose draugai bando nuspręsti, kuo jie norėtų tapti ir kaip gyventi ateityje. Neišvengiamai Aniai kyla klausimas – galbūt reikėtų kartu išvykti iš Mariupolio? Tačiau kažkas laiko Seriožą šiame mieste, esančiame prie pat fronto linijos. [EN] Close friends since school, Anya and Seryozha both live in Mariupol, an industrial city in Ukraine. Life is serious, but they approach it with humour and lightness. Between autonomy and uncertainty, rebellion and melancholy – in these conditions friends are searching for who they want to be and how they want to live in the future. Inevitably, Anya raises a question whether they should move away together from Mariupol. But something keeps Seryozha in this city which is so close to the front lines. Festivaliai / Festivals: Artdocfest (2018) doxs! (2018) Filmografija / Filmography: 2018 – Ania ir Serioža (Anya and Seryozha) 2017 – Tai, kas mus sieja (Was uns bindet) 2014 – Kai akina – atsimerk (When It Blinds, Open Your Eyes) 2013 – Sonja Vulf, išgyvenusiosios gyvenimas (Sonja Wolf, A Survivor‘s Life)