LT Sėkmės ir pripažinimo sulaukusiam režisieriui Kevei nenusisekė vienintelis filmas – jo santuoka. Vienintelis saitas, jungiantis su žmona, yra jų duktė. Kevė nenuilsdamas ieško meilės ir fizinio artumo, o užmezgęs aistringą romaną su ištekėjusia moterimi įsuka pavojingą jausmų ruletę. „Meilė 65“ – viena asmeniškiausių Bo Widerbergo juostų, kurioje autobiografinėms nuorodoms akompanuoja XX a. kino istorija – režisierius interpretuoja Federico Fellini juostos „8 ½“ pagrindinę temą, atiduoda pagarbą Michelangelo Antonioni vizualiajai estetikai ir meistriškai parafrazuoja Jeano-Luco Godard’o dialogus. EN A film director Keve has problems coping with his marriage. The daughter is their only connecting link. He is looking for love and sex elsewhere and has a passionate but dangerous love affair with a married woman. A film is full of autobiographical details and links to the film history of the 20th century – a theme of the „8 ½“ by Federico Fellini, visual aesthetics by Michelangelo Antonioni and dialogues by Jean-Luc Godard. Režisierius / Director: Bo Widerberg Scenarijaus autorius / Screenplay:Bo Widerberg Operatoriai / Cinematography: Hans Emanuelsson, Jan Lindeström Kompozitorius / Composer: Bill Evans Prodiuseris / Producer: Waldemar Bergendahl Vaidina / Cast: Keve Hjelm, Inger Taube, Björn Gustafson