LT Lesoto gatvėse žmonės stebi moterį, nešančią ant nugaros kryžių. Jį žvelgia į jų akis, į mistinius šalies kraštovaizdžius ir avių bandas. Užkadrinis balsas transformuoja poetinių vaizdų srautą į kino audinį. Šioje esė režisierius kuria gedulo kronikas, kurios iš asmeninio atsisveikinimo su motina virsta politiniu atsiribojimu nuo gimtinės. EN The people on the dusty streets of Lesotho stare inquisitively at the young woman, who is carrying a wooden cross on her back. She looks back into their faces, at mystically beautiful landscapes and herds of sheep. A raw voice-over structures the flow of images into a cinematic lament. In this essay film, Lemohang Jeremiah Mosese succeeds in creating the chronicle of sorrow, which steadily increases in scope from a personal farewell to the mother to a politically aware defection from the motherland. Režisierius / Director: Lemohang Jeremiah Mosese Scenarijaus autorius / Screenplay: Lemohang Jeremiah Mosese Operatorius / Cinematography: Lemohang Jeremiah Mosese Kompozitorius / Composer: Guy James Cohen Montažas / Editing: Mashabushabu Mosese, Arata Mori Prodiuseris / Producer: Lemohang Jeremiah Mosese