Jaunatviškas, nuoširdžiai klausytojų pamėgtas choras „Aidija“, vadovaujamas Romualdo Gražinio, nuolat pristato ir atlieka naujas lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinių programas. Kasmet virš 30 koncertų surengiančio choro repertuaras apima muziką nuo grigališkojo choralo iki XXI amžiaus kompozicijų. „Aidija“ ypatingą dėmesį skiria Lietuvos muzikinei kultūrai.

Lapkričio 11 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje „Aidija“, kartu su Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos choru pirmą kartą pristatys kompozitoriaus Felikso Bajoro, šiemet švenčiančio 85-erių metų jubiliejų, chorinę kūrybą – skirtingų etapų kompozicijas, pradedant pirmaisiais ir baigiant šiuolaikiniais kompozitoriaus kūriniais chorui. Tarp jų bus ir pirmą kartą atliekamų. Ši įvairiapusiška Felikso Bajoro chorinės muzikos retrospektyva atskleis, kad kompozitorius mūsų muzikinę kultūrą praturtino ne tik jau pripažinta instrumentine-vokaline kūryba, bet ir ryškia spalvinga chorine muzika. F. Bajoro kūryboje svarbią vietą užima polifonija, kuri, pasak kompozitoriaus, esanti lyg personažų kalba. Daugelyje jo kūrinių vokalinės partijos yra dainuojamos skirtingais tekstais, turi savarankiškas dramaturgines linijas. „Jo muzikoje nėra detalių, kurios būtų bereikšmės“ (Donatas Katkus)

„Intonacinis ryškumas ir neišsenkama ritmikos įvairovė, sultinga poliakordika ir subtilus tembro spalvų pojūtis, kur ne kur vartotas serijiškumas, o dažniau – aleatorika, visa tai padarė Bajoro muziką ne tik naujovišku lietuviškosios kūrybos reiškiniu, bet ir savitu akmenaičiu tarptautinėje ,,naujojo folklorizmo" vagoje. Šis mūsų autorius itin giliai girdi, jaučia ir panaudoja savo kūryboje gyvą tėvų kalbos intonaciją bei ritmą, aišku, ir dainos spalvą, žingsnio chorėją, kaimo muzikanto griežimo būdą, o dar ir valstietiško pasakojimo, ir medžio skulptūros miminę išraišką [...] Bajoras, toks liaudiškas, o tačiau niekad nebanalus, tolydžio stebinąs ir stipria išraiška, ir išradingumu, ir tikrumo pojūčiu.“ (Vytautas Landsbergis „Kas daržely žydėjo“ Literatūra ir menas. 1981 m. birželio 20 d.).

Koncertą remia Lietuvos kultūros taryba.

Atlikėjai:
Kamerinis choras „Aidija“ (meno vadovas ir dirigentas Romualdas Gražinis)
Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos choras (vadovas Romualdas Gražinis, chormeisterė Gitana Trimirkaitė)

Koncertą ves – muzikologė Rasa Murauskaitė