Žmogiškojo žvėries tvaktatas nr. 38: ŠIRDGĖLA A treatise of the human animal no. 38: HEARTACHE Danija / Denmark LT Tai filmas apie žmones ir amžinai juos lydinčią širdgėlą. Aštuoniuose trumpuose epizoduose susipažįstame su pacientais, besigydančiais sanatorijoje, kurioje gydoma širdgėla. Čia jie įnirtingai bando išsigydyti šią baisią ligą... „Norėjau išbandyti netradicinę kino pasakojimo formą, ir šis filmas man labiau primena muzikinį albumą ar trumpų istorijų kolekciją“, – sako režisierius J. Mølleris. EN A film about the human being and its eternal tendency to have its heart broken. In eight standalone chapters, we meet the patients, at the Sanatorium for Heartache, in their assiduous attempt to cure themselves of this terrible disease.. Apie režisierių / About the director Jacobas Mølleris yra danų kilmės kino režisierius, gyvenantis Kopenhagoje. 2019 m. baigė Danijos nacionalinę kino mokyklą. Šiuo metu kuria savo pirmąjį pilnametražį filmą. Jacob Møller is a Danish born director based in Copenhagen. He graduated from the National Film School of Denmark in 2019. He is currently working on his first feature film. Kampas Corner Lietuva, Lenkija / Lithuania, Poland LT Lenkijos tailandietiško kikbokso čempionatas. Treneris uždeda Beatkai apsaugas ir paruošią ją dvikovai, suskambus varpui, Beatka žengia į priekį, o trenerio akys seka kiekvieną jos veiksmą. „Man buvo labai įdomu panagrinėti trumpą akimirką, kai kovotojas grįžta po raundo atgal į savo kampą. Koks ryšys užsimezga tarp kovotojo ir trenerio būtent tuo metu? Kam pergalė tampa svarbesnė? Ar tam tikros iškylančios temos gali tapti gyvenimo patirties alegorijomis?“ – sako režisierius K. L. Davidavičius. EN Muyai Thai championship at Poland. Couch puts the guards on Beatka and prepared her for a fight. After the bell rings, Beatka comes forward and her coach‘es eyes are following every movement of her. Apie režisierių / About the director Klementas Leonas Davidavičius (g. 1996) 2014 m. baigė Skalvijos kino akademiją; 2015 m. studijavo dramaturgiją Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, nuo 2016 m. studijuoja vaizdo režisūrą. Domisi tiek vaidybiniu, tiek dokumentiniu kinu bei muzikinio klipo žanru. Klementas Leonas Davidavičius was born on 1996. He graduated Skalvija’s Cinema Academy at 2014. At 2015 studied screenwriting at Lithuanian Academy of Music and Theatre, since 2016 studies film directing. He is interested in both fiction and documentary, also is interested in making music videos. Žiema atogrąžų miške Winter in the Rainforest Estija, Lietuva, Meksika / Estonia, Lithuania, Mexico LT Gyvenimo ir mirties šokio scenos atogrąžų gamtos, kurioje gyvenimas ramiai verda diena iš dienos, metai iš metų, apsuptyje. EN Scenes of the dance of life and death in the lush tropical nature as it is lived day by day, year by year, by the magical creatures that inhabit the wilderness of our dreams. Apie režisierę / About the director Anu-Laura Tuttelberg baigė animacijos magistro studijas Estijos menų akademijoje 2013 m. Ji yra sukūrusi aikštelės dizainus keletui trumpo metro animacijų ir vedusi kūrybines dirbtuves apie animacijos kūrimą. Anu-Laura Tuttelberg graduated MA degree in animation at Estonian Academy of Arts in 2013. She has made set designs for several short stop motion animations and given workshops of stop motion animation. Užtvanka Dam Lenkija / Poland LT Tėvas ir sūnus keliauja. Jie susitinka tam, kad kartu praleistų laiką po ilgo tylos periodo. Tai nėra smagi savaitgalio kelionė kalnuose. Girtas tėvas paklausia retorinio klausimo: „Tu ką, manei, kad bus lengva?“ EN A father and a son on a trip. They meet to spend some time together after the period when they broke off contacts. But it is not a carefree weekend at a hut in the Bieszczady mountains. The drunk father asks a rhetorical question: “And what, did you think it would be easy?” Apie režisierę / About the director Natalia Koniarz (g. 1996) yra antrakursė režisūros studentė. Kuria vizualus simfoninei muzikai, trumpus filmus bei muzikinius vaizdo klipus. Ji daug keliauja ir kuria fotoreportažus. Natalia Koniarz was born in 1996. Second-year student of directing at WRiTV in Katowice. Creator of visualizations for symphonic music, short feature forms and music videos. She travels a lot and deals with reportage photography. Mes, pensininkai We Retired People Švedija / Sweden LT Sekame Elmos ir Sveno, pagyvenusios poros, gyvenimą įprastą šaltą antradienio rytą vasario mėnesį Švedijoje. Tai statiškas kelio filmas apie gyvenimą ir amžių. „Man įdomi kasdienybė, jos tėkmė ir tai, kaip mes bendraujame vieni su kitais. Namai yra ta vieta, kurioje viskas vyksta. Padedamas kasdienybės situacijų, svarstau apie tokius klausimus, pavyzdžiui, kaip mes gyvename savo gyvenimus? Galima aptikti daug absurdiško humoro, jeigu gebėsime pažvelgti į tai, kaip praleidžiame savo kasdienybę“, – sako filmo režisierė T. Kouvo. EN We follow an elderly couple, Elma and Sven, during a normal Tuesday morning in a cold February in Sweden. A stationary road movie about life in the old age. Apie režisierę / About the director Tia Kouvo gimė 1987 m., užaugo Lahčio mieste, Suomijoje. Šiuo metu T. Kouvo gyvena Gotenberge, Švedijoje. Ji turi bakalauro laipsnį filmų režisūros srityje. Savo trumpus filmus rodo festivaliuose nuo 2012 m., dirba ir Suomijoje, ir Švedijoje tarptautinei publikai. Tia Kouvo was born in 1987 and raised in Lahti, Finland, Tia Kouvo is a filmmaker living in Gothenburg, Sweden. She has a Bachelor’s degree in Film Directing. She has been showing short films at film festivals since 2012, and is keen on working in both Sweden and Finland, towards an international audience.