LT Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, žymiausia Skandinavijos aktorė Sonja Wigert gyvena neutraliame Stokholme. Vokiečiai nori įdarbinti kiną savo propagandos kare, ir Sonja iškart atsiranda Reicho komisaro Terboveno sąrašo viršuje. Kai Sonjos tėvą suima, Sonja įsidarbina šnipų tarnyboje, nukeliauja pas Terboveną ir įkalba šį išlaisvinti tėvą. Jai pavyksta, bet nuo šiol Terbovenas nori, kad Sonja būtų dviguba agente ir meiluže. EN Sonja Wigert, Scandinavia's most acclaimed female movie star, lives in neutral Stockholm when World War II breaks out. The Germans want to use film in their propaganda war, and Sonja is at the top of Reichskommissar Terboven and the German film companies' list. When her father is imprisoned by the Germans, Sonja enlists as a spy for Swedish intelligence before going to Terboven in Oslo to flirt her father out of prison. She succeeds, but Terboven now wants Sonja as his private spy and mistress. Režisierius / Director: Jens Jonsson Scenarijaus autoriai / Screenplay: Harald Rosenløw-Eeg, Jan Trygve Røyneland Operatorius / Cinematography: Anton Mertens Kompozitorius / Music: Raf Keunen Prodiuseriai / Producers: Karin Julsrud, Turid Øversveen, Håkon Øverås Vaidina / Cast: Ingrid Bolsø Berdal, Rolf Lasgård, Alexander Scheer