Sindromas IO Syndrome IO Rusija / Russia LT Jaunystės galia bei meilės troškimas sujungia tris personažus. Kiekvienas jų myli savaip. Jie pasiryžę padaryti dėl meilės viską, meilė jiems – šventas reikalas. EN Youth power and thirst for love connect three characters. Each of them loves his own and way. They are ready to do anything for love, so their love is holy. Apie režisierius / About the director Anastasia Braiko baigė kino režisūros ir meno kritikos studijas. Anastasia Veber baigė scenarijaus bei kino režisūros studijas. Egor Sevastyanov baigė kino bei garso režisūros studijas. Anastasia Braiko has a degree in film directing and critism of art. Anastasia Veber has a degree in screenwriting and film directing. Egor Sevastyanov has a degree in sound design and film directing. Laiku On Time Lietuva / Lithuania LT Julei 27-eri. Ji visur vėluoja. Ji ketina tapti teisėja, tačiau vėlavimas jai labai trukdo. Ji pradeda lankyti vairavimo pamokas, kurios jai turėtų padėti nustoti vėluoti. Čia ji sutinka instruktorių Artūrą, pradeda aiškėti jos problemos priežastys. EN Julė is 27. She is always late everywhere. She is about to become a judge, but the fact that she is always late gets in the way. She starts going to driving lessons that should help to solve her problem. Here she meets a driving instructor Artūras, a cause of her problem starts to show. Apie režisierę / About the director Jorė Janavičiūtė (g. 1991) 2018 m. baigė vaizdo režisūros magistro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 2014–2015 m. mokėsi Europos kino koledže Danijoje, 2014 m. baigė žurnalistikos bakalauro studijas Vilniaus universitete. Šiuo metu dirba prie kino ir reklamų aktorių atrankos, dėsto, įgyvendina naujus projektus. Jorė Janavičiūtė (b. 1991) has a BA in Journalism from Vilnius University (2014), has completed a Film Production course in European Film College in Denmark (2015) and holds a Film Directing MA from Lithuanian Academy of Music and Theater (2018). Jorė currently is developing new film projects, lecturing, as well as working in casting on film, TV and commercial productions. Drebulys Tremors Lenkija / Poland LT Įsivaizduokite, jog esate miške. Čia tamsu, tylu, tuščia. Nežinote, kodėl čia esate. Staiga išgirstate kaukimą. Nebenorite čia būti. Bijote. Pamatote vilką. Ir dar vieną, ir dar vieną. Jie artėja vis arčiau ir jus apsupa. Ką darote dabar? EN Imagine that you are in the forest. It is dark, quiet, empty. You do not know why you are there. You suddenly hear a howl. You feel you do not want to be there. You are afraid. You see a wolf and a second one and a third. They come closer and closer to you and surround you. What are you doing now? Apie režisierių / About the director Dawidas Bodzakas yra trumpų vaidybinių bei dokumentinių filmų režisierius. Studijuoja Lodzėje. Baigė reportažų kūrimo mokslus Varšuvoje. Prieš studijas kūrė vaizdo klipus apie riedučius bei snieglentes. Dawid Bodzak is a director of a short fiction and documentary films. Graduate of Laboratory of the Reportage in Warsaw. Before studying he was making snowboarding and rollerblading videos. Terapija Therapy Latvija / Latvia LT Martinis yra niekuo neišsiskiriantis vaikinas, tačiau visą savo gyvenimą jis kovojo su noru sau pakenkti. Šis filmas – tai terapija, kurios metu Martinis peržvelgia savo praeitį, kad suprastų, kaip atsidūrė dabartinėje būsenoje. „Svarsčiau, ar yra bent vienas žmogus mano artimoje aplinkoje, kuris neturėtų psichologinių problemų. Deja, tokio nepavyko rasti“, – sako režisierius A. Začas. EN Mārtiņš is a pretty normal guy by all the standards of the society around him, and yet he has been struggling with self - destructive tendencies all of his life. This film is a cinematographic therapy session, in which Mārtiņš looks back at his past in order to make sense of his present condition. Apie režisierių / About the director Armandas Začas baigė kino režisūrą Latvijos kultūros akademijoje. Nuo tada dirba montuotoju. Armands Začs graduated from Latvian Culture Academy with a bachelors degree in film directing and has worked as an editor since then.