LT | Toledas, 1808-ieji. Miestą užėmę Napoleono būriai paleidžia ugnį į ispanų sukilėlius – pasmerktieji miršta šaukdami „Tegyvuoja grandinės!“ Policijos akademijos profesorius skaito paskaitas apie poligamiją ir seksualines praktikas Melanezijoje. Intelektualai, įsitaisę ant klozetų, piktinasi išmatomis užtvindyta žeme. Policijos prefektas sulaukia skambučio iš mirusios sesers, kurios karste veikia telefono aparatas. Siurrealus ir įprastiems logikos dėsniams nepaklūstantis skaidrių rinkinys kritikuoja miesčionišką visuomenę ir jos moralę – taip pasiekiama tematinė ir stilistinė režisieriaus kūrybos kvintesencija. EN | Toledo, 1808. The city has been occupied by French Napoleonic troops. They execute a group of Spanish rebels who cry out "Long live chains!" A professor of a Police academy gives lectures about polygamy and sexual practices in Melanesia. Intellectuals have a discussion sitting on the closets complaining about the Earth soiled with excrements. The prefect receives a call from his dead sister having a phone in her coffin. A series of surreal sequences critique bourgeois society and it’s morality in a stream of consciousness style and creates a thematic and stylistic quintessence of Buñuel’s work. Festivaliai / Festivals Nacionalinis Italijos kino žurnalistų sindikatas – geriausias užsienio režisierius Italian National Syndicate of Film Journalists – Best Foreign Director Award Režisierius / Director: Luis Buñuel Scenarijaus autoriai / Screenplay: Luis Buñuel, Jean-Claude Carrière Operatorius / Cinematography: Edmond Richard Prodiuseris / Producer: Serge Silberman Vaidina / Cast: Jean-Claude Brialy, Adolfo Celi, Michel Piccoli Kalba: prancūzų Titrai: lietuvių