Vienas svarbiausių kultūrinių 2015 metų įvykių Lietuvoje – režisieriaus Rimo Tumino spektaklio „Minetis“ pastatymas Valstybiniame Vilniaus mažajame teatre pagal austrų dramaturgo Thomo Bernhard pjesę. Pastarąjį dešimtmetį vienas žymiausių Lietuvos teatro režisierių susikoncentravo į globalias didžiosios literatūros klasikos inerpretacijas. Pasirinkęs iki šiol Lietuvos teatre nestatytą Thomo Bernhardo pjesę "Minetis" režisierius Rimas Tuminas prisipažino - jam artima Bernhardo pasaulėjauta. „Bernhardui būdinga tema – nuolatinis nepasitenkinimas. Nepasitenkinimas tuo, ką daro jis pats ir tuo, kas vyksta aplinkui. Aš taip pat esu kupinas nevilties. Nevilties, kurią turiu nugalėti per žaidybos meną ir vėl pakilti į tikėjimą. Kad ir kur būčiau – Lietuvoje, Anglijoje, Izraelyje ar Rusijoje - visuomet pradedu teatrą nuo nevilties ir einu į viltį. Tai – vienintelis kelias“. Naujausią savo spektaklį „Minetis“ Rimas Tuminas  Vilniaus mažajame teatre kūrė su nuolatiniais kūrybiniais partneriais – kompozitoriumi  Faustu Latėnu ir scenografu Adomu Jacovskiu. Šie iškilūs menininkai prieš 26 – erius metus sukūrė  ir savo unikalia kūryba išgarsino Vilniaus mažąjį teatrą.

 

Kas jis – tas paslaptingas ponas Minetis, vakare prieš naujuosius metus atsiduriantis pūgos siaučiamo Ostendės miesto viešbučio hole? Jis aktorius ir pats papasakos apie save, o mes tapsime jo istorijos, likimo, mistifikacijų, vaizduotės žaismo, svajonės apie karaliaus Lyro vaidmenį, įkyraus atvirumo ir slegiančių, tarp realybės ir pramano pasiklydusių paslapčių įkaitais. .„Minetis” – jautri pjesė apie 30 metų scenoje nestovėjusį ir paskutinį kartą karalių Lyrą svajojantį suvaidinti seną aktorių, kuris išlieja savo mintis apie menininko egzistenciją, vaidybos meną, tobulumo siekimą, santykį su publika, pramogų bei patogumų trokštančią visuomenę. Th.Bernhardo personažas sukrečia savo minčių srauto galia, jo skelbiamos tiesos žiūrovui teikia išlaisvinančios jėgos.

Thomas Bernhard (1931 – 1998) – austrų rašytojas, dramaturgas ir poetas, dar gyvas būdamas pelnė klasiko statusą, nors nuolat leisdavo sau austrų nacionalinio išdidumo jausmus traumuojančius išsireiškimus. Teatrui Thomas Bernhardas pradėjo rašyti jau būdamas subrendęs literatūros meistras, atradęs savo rašymo manierą ir įsitikinęs savo pozicija. Dramaturginis Bernhardo palikimas labai vientisas, skaitant pjeses iš eilės susidaro įspūdis, jog visa tai – vienas kūrinys, lyg didžiulė vienos didelės genties, šeimos ir jų labai susinarpliojusių, komplikuotų santykių epopėja, saga. Bernhardo teatras – ne tik literatūrinis fenomenas, jam pirmo pastatymo pavyko atrasti savo režisierių – Clausą Peymanną ir aktorius, todėl vėliau faktiškai kiekviena pjesė buvo rašoma galvojant apie konkrečią aktorių trupę. 1976 metais parašyta ir suvaidinta Thomo Bernhardo pjesė „Minetis“ skirta vienam žymiausių Vokietijos aktorių Bernhardui Minetti (1905 – 1998). Pjesės epigrafas „Menininko senų dienų portretas“ skamba lyg dedikacija didžiajam teatro kūrėjui. Pjesėje minimas Belgijos tapytojas Džeimsas Ensoras (1860 – 1949) gimė Ostendėje, mieste Belgijos šiaurės vakaruose, prie Šiaurės jūros. Čia vyksta pjesės „Minetis“ veiksmas, perpintas asociacijomis su vėlyvaisiais Džeimso Ensoro kūriniais – paveikslais „Popietė Ostendėje“ 1882, „Vienišos kaukės“ 1891, „Kaukės ir mirtis“ 1892, kupinais grotesko, ekspresionizmo ir simbolizmo bruožų.

Thomo Bernhardo pjesė atveria keistą gyvenimo tikrovę, deformuotus žmonių santykius, susvetimėjimą, frustraciją, vidinį žmogaus pragarą. Ypatingai svarbus šios pjesės pagrindinis herojus aktorius - maestro Minetis, kurį Vilniaus mažojo teatro scenoje įkūnys aktoriai Arvydas Dapšys ir Vladas Bagdonas. Pjesės tekste nėra skiriamųjų ženklų, vadinasi, prieš aktorius atsiveria skirtingų traktuočių, dviprasmybių erdvės. „Taip, turbūt tai „Minečio“ stiprybė, kad autorius nepabijojo palikti laisvą farvaterį: jei norite, patys pasirinkite kryptį ir tada plaukite kartu su mano tekstu, pažiūrėkite, kur jis jus nuneš… Tai leidžia sau tik stiprūs dramaturgai, siūlantys ne linijinį siužetą, o paralelių visumą. Thomo Bernhardo pjesės tiesos anaiptol nėra tiesmukos, jos „įskaitomos“ tik aplinkybių, emocijų, minčių visumoje, o ne paskirose frazėse“, – patikslina vienas iš pagrindinio personažo kūrėjų, aktorius Arvydas Dapšys. O pasak aktoriaus Vlado Bagdono: „Man visada patiko kurti į gyvenimo pašales nustumtų žmonių istorijas. Sakyčiau, jog Pirosmanis buvo mano gyvenimo vaidmuo. O Minetis, manau, – paskutinis toks didelis vaidmuo teatre. Šie abu vaidmenys nutiesia tiltą.“