Prospero Mérimée novelės „Lokys“, Bertrand'o Cantat ir Vito Luckaus gyvenimo ir kūrybos motyvais

Iš lenkų kalbos išvertė Rimvydas Strielkūnas

Garsaus Lenkijos teatro režisieriaus Krystiano Lupos bendražygis Łukaszas Twarkowskis, apdovanotas 2015 m. Auksiniu scenos kryžiumi už spektakliui „Didvyrių aikštė“ sukurtas vaizdo projekcijas imasi pats režisuoti spektaklį, įkvėptą prancūzų rašytojoProspero Mérimée (1803–1870) novelės apie XIX amžiaus Žemaitiją „Lokys“.

Režisierius Łukasz Twarkowski: „Spektaklio dramaturgija remsis trimis šaltiniais. Pirmasis iš jų – Prospero Mérimée literatūrinė mistifikacija „Lokys“. Kiti du – tai sudėtingos ir kontroversiškos radikalių menininkų biografijos : lietuvių fotografo Vito Luckaus ir prancūzų roko muzikos grupės Noir Désir vokalisto Bertrando Cantat. Luckų ir Cantat su „Lokio“ veikėju grafu Šemetu vienija ne tik ypatingas polinkis derinti mirtį ir afektą, ne tik susidomėjimas žmogaus žvėriškuoju pradu ar prievarta. Kiekvieno iš jų istorija įvyko Vilniuje, visų šių istorijų šerdis iš esmės mums lieka nepasiekiama, kiekvieno jų tema tegalime spekuliuoti. Tai ribiniai nutikimai, nepasiduodantys jokiai logikai ir racionaliems pažinimo įrankiams“.

Literatūrologas Kęstutis Nastopka apie Prospero Mérimée kūrinį „Lokys“: „Sumanęs „Lokį“ kaip baisių istorijų, kurios buvo skaitomos imperatorienės Eugenijos, Napoleono III žmonos, salone, antifrazę ir pasirinkęs Žemaitiją kaip egzotišką, tik iš nuogirdų žinomą Europos užkampį, prancūzų romantikas ir mistifikatoriusProsperas Mérimée(1803–1870) rimtai susidomėjo šio krašto „vietiniu koloritu“ – kalba, etnografija, praeitimi. Vienai savo korespondenčių novelės autorius rašė: „Visa bėda, kad netrukus ši istorija man pasirodė gana patraukli ir, užuot piešęs karikatūrą, aš panorau nupiešti portretą to, kas neįmanoma.“ Šaltiniai, iš kurių autorius sėmėsi žinių apie Žemaitiją ir Lietuvą, nebuvo gausūs: lenkų emigranto Edmondo Choieckio, pasirašinėjusio slapyvardžiu Charles Edmond, knyga „Pavergtoji Lenkija“, Adomo Mickevičiaus poema „Ponas Tadas“ ir baladė „Trys Budriai“, pasakojimai, kuriuos girdėjo iš Lietuvos žmonių, emigravusių į Prancūziją po 1863 m. sukilimo, taip pat laiškai iš Rusijos, kuriuose buvo aptarinėjamos politinės Lietuvos aktualijos. Iš šios fragmentiškos, o dažnai prieštaringos informacijos kūrybinė rašytojo vaizduotė sudarė, jo žodžiais tariant, gana poetišką „žmogiškumo ir žvėriškumo“ mišinį, kurį žemaičių kultūroje interpretuoja svetimšalis stebėtojas – profesorius Vitenbachas. Bandydamas įminti grafo mįslę, jis apibūdina jaunąjį Šemetą kaip dvilypę būtybę, žmogų ir žvėrį tuo pat metu.“

Spektaklio rėmėjai: Lietuvos Kultūros Taryba ir Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerija

  • Salė

Didžioji salė

  • N-18. Spektaklio metu naudojami ryškios mirksinčios šviesos efektai ir stiprus garsas.

KŪRĖJAI

Režisierius— Łukasz TWARKOWSKI

Dramaturgė— Anka HERBUT

Scenografas— Fabien LÉDÉ

Kostiumų dailininkė— Dovilė GUDAČIAUSKAITĖ

Kompozitorius— Bogumił MISALA

Choreografas— Paweł SAKOWICZ

Vaizdo projekcijų autorius— Jakub LECH

Šviesos dailininkas— Eugenijus SABALIAUSKAS

Dramaturgės asistentė— Teklė KAVTARADZE

Režisieriaus asistentė— Giedrė KRIAUČIONYTĖ

VAIDINA

Šemeta; Paweł Sakowicz— Rytis SALADŽIUS

Julka; Teklė Kavtaradze— Elžbieta LATĖNAITĖ

Šemetos motina (Dolly); Anka Herbut— Dovilė ŠILKAITYTĖ

Daktaras Froeberis; žurnalistas; Eugenijus Sabaliauskas— Gytis IVANAUSKAS

Luckus; Wittembachas 2; Łukasz Twarkowski— Vainius SODEIKA

Cantat; Wittembachas 1; Fabien Lédé— Darius GUMAUSKAS

Marie Trintignant; Giedrė Kriaučionytė— Airida GINTAUTAITĖ

Nadine Trintignant; Dovilė Gudačiauskaitė— Nelė SAVIČENKO

Romanas Kolinka; Bogumił Misala— Arnas DANUSAS

Policininkas; Jakub Lech— Saulius BAREIKIS