Dvi vienodai kraupios XX a. katastrofos – Holokaustas ir 75-eri sovietinio režimo metai – ne tik sunaikino Europos žydų bendruomenę, bet ir ištrynė jų kultūros pėdsakus, suardė tautos išlikimo naratyvą. Šloimės Zainvlio Rapoporto, žinomo S. An-skio pseudonimu, 1916 m. parašyta pjesė „Apsėstoji“ (orig. Der dibuk) tarsi išpranašavo po dvidešimt penkerių metų įvyksiančią tragediją. Kūrinio herojų rabį Azrielį aplanko apsėstos merginos Lėjos tėvas ir meldžia išvaryti iš dukters nelabąją dvasią.

Išgirdęs prašymą, rabis sielvartauja: „Pas mane? Pas mane? Kaip jis galėjo ateiti pas mane, kai mano „aš“ daugiau nebeegzistuoja?“ Ieškodami atsakymų, kaip bent po mažą dalelę kompensuoti šią žalą, kviečiame į ilgamečio Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos partnerio – Niujorko (Jungtinės Amerikos Valstijos) Žydų mokslinių tyrimų instituto (angl. Institute for Jewish Research, YIVO) – direktoriaus Jonathano Brento paskaitą tema „Žydų praeities sugrąžinimas: archyvai, skaitmeninimas ir atmintis“ (angl. Reclaiming the Jewish Past: archives, digitization, and memory).

Paskaitoje išgirsite, kaip YIVO Vilniaus projektas gali padėti rekonstruoti prieš minėtas nelaimes savita vaga tekėjusį žydų gyvenimą – sugrąžinti praeities pėdsakus, išgydyti XX a. patirčių traumas, atrasti autentišką tapatybę, o kartu ir nutiesti tiltą į gyvybingą žydų tautos ateitį. Paskaitą organizuoja Nacionalinės bibliotekos Judaikos tyrimų centras, kuris 2017–2018 m. įgyvendina projektą „Žinių apie žydų kultūros paveldą stiprinimas: akademinių paskaitų serija“.

Paskaita vyks anglų kalba.