Šį rudenį kviečiame tapti Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, fotografijos istorijos tyrinėtojo, fotografo Stanislovo Žvirgždo paskaitų ciklo apie fotografijos meno raidą klausytojais. Susitiksime net devyniose paskaitose kiekvieną trečiadienį nuo rugsėjo iki lapkričio pradžios. S. Žvirgždas – vienas geriausių Lietuvos fotografijos žinovų, žymiausias peizažo fotografijos meistras. Ryškų pėdsaką palieka ir jo, kaip fotografijos kritiko ir istoriko, veikla. S. Žvirgždas yra daugelio fotografijos leidinių sudarytojas, knygų vertėjas, straipsnių ir jų rinkinių apie Lietuvos fotografijos istoriją autorius ir bendraautoris. Vos tik 1839 m. sausio 7 d. buvo paskelbta apie fotografijos išradimą, pasaulyje kilo nepaprastas susidomėjimas, visi puolė fotografuoti. Kiek vėliau buvo pradėtos rengti fotografijos parodos, fotografai būrėsi į draugijas, fotoklubus, buvo pelnyti pirmieji apdovanojimai. Dar prieš paskelbiant dagerotipijos metodo aprašymą Prancūzijos mokslų akademijoje (1839 m. rugpjūčio 19 d.), tų pačių metų birželio 24 d. H. Bajardas Paryžiuje, technikos parodoje, pateikė trisdešimt ant popieriaus padarytų fotografijų – natiurmortų, skulptūrų, architektūros paminklų. Tai buvo pirmoji fotoekspozicija. 1839 m. rugpjūtį Birmingame (Anglija) F. Talbotas eksponavo 93 fotogeniškus piešinius, o 1844 m. Paryžiuje, Prancūzijos pramonės gaminių parodoje, jau buvo pademonstruota 1 000 dagerotipų. Vėliau buvo išrasta įvairių fotografavimo metodų, spalvotoji fotografija ir kt. Londone, Anglijoje, 1847 m. įkuriamas pirmasis fotoklubas, o 1851 m. – pirmoji pasaulyje Karališkoji fotografijos draugija. 1854 m. Prancūzijoje veiklą pradeda Prancūzijos fotografijos draugija, tais pačiais metais ji surengia ir pirmąją viešą fotografijos parodą. Vėliau ir kitose šalyse susikūrė fotografijos draugijos, buvo pradėtos rengti tarptautinės fotografijos parodos, o 1859 m. Paryžiaus dailiųjų menų salone įsteigiamas fotografijos skyrius. Tokiu būdu techninis išradimas virto atskira ir savarankiška meno šaka, sėkmingai tęsiančia savo pergalingą žygį per pasaulį... Ir dar sužinosite ir pamatysite daugybę įdomiausios informacijos tapę S. Žvirgždo paskaitų ciklo klausytojais. Laukiame visų fotografijos entuziastų – tiek stebinčių pasaulį pro objektyvą, tiek mėgstančių patekti į blykstės šviesą ar ganyti akis po „pagautas“ pasaulio akimirkas.

PASKAITOS

Rugsėjo 13 d., Konferencijų salė Fotografijos išradimas ir pirmosios technikos: dagerotipija, talbotipija, šlapiasis kolodijus ir kt. Sekite renginio naujienas „Facebook“ paskyroje › Šioje paskaitoje pasakojama apie fotografijos išradimą, išradėjus, ankstyvąsias fotografijų darymo technikas. Pristatomi išradėjai N. Njepsas, Ž. Dageras, F. Tolbotas. Be to, kalbama apie pirmuosius Prancūzijos ir kitų šalių fotografus, aptariamos fotoateljė, fotoaparatai ir kt. įranga. Paskaitoje demonstruojama per 150 iliustracijų.

Rugsėjo 20 d., Konferencijų salė Dokumentacija: peizažas ir architektūra. 1839–1890 m. Sekite renginio naujienas „Facebook“ paskyroje › Paskaitoje kalbama apie peizažo ir architektūros fiksavimą – dokumentavimą 1839–1890 metais. Pačioje pradžioje fotografijoje svarbiausia buvo išsaugoti matytą vaizdą tokį, koks jis buvo, nieko nekeičiant ir negražinant. Pateikiama apie 160 iliustracijų. Rugsėjo 27 d., Renginių erdvė Dokumentacija: objektai, įvykiai, karinė fotografija 1839–1890 m. Sekite renginio naujienas „Facebook“ paskyroje › Ši paskaita yra tęsinys pirmosios. Joje bus kalbama apie objektų, įvykių ir karo vaizdų fotografavimą 1839–1890 metais. Pirmieji bandymai perteikti judesį ir fotoreportažai. Neištobulinta dotografijos technika, mažo jautrumo fotomedžiagos neleido užfiksuoti greitai vykstančių vaizdų, todėl fotografai ėmėsi režisavimo, pastatymų. Tokios fotografijos buvo tik tariamas, tolimas tikrovei įvykių atspindys. Rodoma apie 160 iliustracijų.

Spalio 4 d., Konferencijų salė Meninė fotografija – pirmieji metai 1839–1890 m. Sekite renginio naujienas „Facebook“ paskyroje ›  Ketvirtoje ciklo paskaitoje pasakojama apie pirmuosius meninius bandymus 1839–1890 metais, pastangas fotografijose užfiksuotus vaizdus priartinti prie dailės ar grafikos. Lektorius kalbės apie meninės fotografijos pirmeivius: D. Hilį, Nadarą, M. Kameron, G. La Grejų, O. Reilanderį ir H. Robinsoną. Rodoma apie 160 iliustracijų.  Spalio 11 d., Konferencijų salė Spalvotosios fotografijos pradžia ir jos raida Sekite renginio naujienas „Facebook“ paskyroje › Paskaitoje kalbama apie spalvotosios fotografijos išradimą, metodus, tobulinimą ir raidą. Rodoma apie 110 fotografijų.

Spalio 18 d., Konferencijų salė Piktorializmas, rusų avangardas, modernizmas 1890–1940 m. Sekite renginio naujienas „Facebook“ paskyroje › Paskaita apie XIX a. pabaigoje atsiradusias naujas išraiškos priemones: piktorialinę, avangardinę, moderniąją fotografiją Vakaruose ir Rytuose. Aptariamos K. Piujo, R. Demašy, E. Staikeno, A. Stiglico, L. Misono, A. Rodčenkos, E. Lisickio, L. Mohojaus-Nadžio, F. Drtikolo fotografijos 1890–1940 metais. Pateikiama apie 140 iliustracijų. Spalio 25 d., Konferencijų salė Meninė fotografija 1920–1940 m. Sekite renginio naujienas „Facebook“ paskyroje › Tai šeštosios paskaitos tęsinys. Supažindinama su menine 1920–1940 m. fotografija. Pristatomi modernizmo (M. Rėjus, Ž. Lartigas, A. Kertešas, E. Vestonas, B. Ebot), peizažo (A. Adamsas), pramoninio peizažo (L. Hine), gatvės fotografijos (E. Atže, R. Duano) atstovai. Apie 140 iliustracijų.

Lapkričio 2 d., Konferencijų salė Fotografija 1940–1950 m. Sekite renginio naujienas „Facebook“ paskyroje › Bendra fotografijos raida 1940–1950 m., tendencijos, nauji metodai, humanistinė, „lemiamo momento“, žurnalistinė fotografija. Pristatomi įvairių žanrų fotografai: žurnalistinės, socialinės (E. Zalomonas, D. Lanž), karinės (R. Kapa, J. Smitas), grupės „Magnum“ (A. Kartje-Bresonas, Brasajus, D. Seimuras), mados (H. Niutonas, R. Avedonas, P. Horstas), natiurmorto (J. Sudekas, E. Penas), fantastinės (Dž. Uelsmanas) pakraipos. Paskaita iliustruojama 150 fotografijų.

Lapkričio 8 d., Konferencijų salė Fotografija po 1950 metų: proceso manipuliacija, spalva, koncepcija Sekite renginio naujienas „Facebook“ paskyroje › Paskaitoje apžvelgiama fotografijos raida nuo 1950 metų iki mūsų dienų: proceso manipuliacija, spalva, koncepcija. Pristatomi D. Arbus, S. Salgado, E. Varholo, S. Šerman, Dž. Vitkino, „Veruškos“, R. Meipeltorpo, J. Saudeko, A. Serano, B. ir H. Becherių darbai. Rodoma per 140 fotografijų.