Argi ne muzika žmogų pakylėja ligi dangaus, išlaisvina sielą ir suteikia sparnus? O gal meilė?  Į šiuos klausimus atsakymų ieškosime koncerte „Tarp dangaus ir žemės”, kuriame trys menininkės muzikės - sopranas Dovilė Kazonaitė, violončelininkė Elena Daunytė ir arfistė Joana Daunytė - savo nuostabiais garsais užkabins jautriausias žmogaus sielos stygas. 

"Į vertingiausius meno kūrinius verta iš naujo pasigilinti, nes jų gelmės neišmatuojamos” - J.W.Goethe “Muzika - tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas” - M.K.Čiurlionis.