Paprašytas parašyti penkis sakinius apie parodą, Rokas Dovydėnas parašė:

Egzotikos aidas erdvėje.

Pasikartojimas yra meno kūrinys.

Kopija ir originalas kuriami tuo pačiu metu.

Asmeniškas meno kūrinys.