Sausio 28 d. 12 val. muziejaus Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10/2, Vilnius) įvyks edukacinis susitikimas „Toros metų ciklas. Savaitės skaitinys“. Jo metu lektorė Natalja Cheifec supažindins su pirmosios Toros knygos trečiąja dalimi (hebr. Lech Lecha), kurioje Abraomas leidžiasi kelionėn į Kanaano žemę, sudaro sandorą su Dievu ir susilaukia sūnaus.

Dalyvavimo edukaciniame susitikime kaina suaugusiems – 3,00 €, studentams, senjorams – 1,00 €. Prisijunkite!