Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje galite susipažinti su Kauno IX forto muziejaus parengta paroda, kuria siūloma į tragiškus ir lemtingus įvykius, istorinius veikėjus pažvelgti „amžininkų akimis“ ir galbūt paieškoti paralelių su nūdienos realijomis. Parodos atidaryme dalyvaus: Kauno IX forto muziejaus direktorė Jūratė Zakaitė, direktoriaus pavaduotojas muziejininkystei Marius Pečiulis, muziejininkas dr. Modestas Kuodys, Nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyriaus vedėja dr. Giedrė Milerytė-Japertienė.

1918–1939 metai į naujausiųjų laikų žmonijos istoriją įrašyti kaip trumpa vis didesnių iššūkių draskomos sąlyginės taikos atkarpa tarp dviejų globalių konfliktų. Pirmosios makabriškos – naują, platų, viską niokojantį ginkluotą susidūrimą žadančios – prognozės pasaulio ir Lietuvos žiniasklaidoje pasirodė jau XX a. trečio dešimtmečio viduryje. Dar po dešimties metų, nacionalsocialistinei Vokietijai Europoje iškėlus revanšizmo vėliavą, tokie bauginantys perspėjimai tapo nuolatiniu informaciniu fonu.

Kad bent trumpam išskaidytų slegiančią atmosferą, tuometė spauda nevengdavo naudoti satyros, juodojo humoro. Visa tai dažniausiai įsikūnydavo karikatūrose. Joms, nupieštoms lietuvių ir kitų šalių dailininkų, išspausdintoms pačiuose įvairiausiuose to meto Lietuvos leidiniuose ir yra skirta ši paroda. Kviečiame apsilankyti. Paroda veiks iki sausio 22 d.