Lietuva – piliakalnių kraštas. Šiuo metu mūsų šalyje žinomas net 921 piliakalnis, o visame baltų istorinių žemių areale, besidriekiančiame nuo Baltijos jūros vakaruose iki Okos upės aukštupio rytuose, būta apie 4 tūkst. baltiškų piliakalnių. Piliakalniai – daugiau nei archeologiniai objektai. Tai dalis lietuvių istorinės savasties, kuri atsispindi folklore, literatūroje, dailėje.

Prisidėdama prie 2017-aisiais minėtų Piliakalnių metų iniciatyvų, Lietuvos archeologijos draugija lietuvių, anglų ir rusų kalbomis išleido knygą „Baltų piliakalniai: nežinomas paveldas“. Kviečiame atvykti į knygos pristatymą Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Su jumis bedraus knygos autoriai: doc. dr. Manvydas Vitkūnas (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija) ir doc. dr. Gintautas Zabiela (Klaipėdos universitetas). Taip pat dalyvaus prof. dr. Albinas Kuncevičius (Vilniaus universitetas), prof. dr. Ilona Vaškevičiūtė (Lietuvos edukologijos universitetas) ir Agnė Žilinskaitė (Lietuvos archeologijos draugija).

Renginį ves Lietuvos karo akademijos Mokslo centro Karo istorijos skyriaus viršininkas mjr. Gintautas Jakštys. Renginio metu bus platinama knyga