Nacių okupacijos metu vokiečių kareivis apsistoja pas pagyvenusį prancūzą ir jo dukterėčią, kurie atsitveria nuo jo įžūlia tyla. Perskaitęs pogrindžio rašytojo Vercors’o romaną „Le Silence de la mer“ režisierius sau pasakė: „Koks gražus filmas!“ Neturėdamas pinigų jis negavo leidimo kūrinio ekranizacijai, naudojo juodojoje rinkoje įsigytą įrangą, o pačią juostą nufilmavo per 27 dienas. Filmo operatoriui, legendiniam Henri Decaë, teko filmuoti aktorius be grimo ir kone patamsyje, be apšvietimo. Šis filmas yra Melville’io minimalistinis debiutas, kuriame skleidžiasi režisieriui svarbios pasipriešinimo ir tarpusavio santykių temos.

Rež. Jean-Pierre Melville Vaid. Howard Vernon, Nicole Stéphane, Jean-Marie Robain, Claude Vernier, Ami Aaröe

Prancūzija, 1947, pranc. k., angl., liet. subt.,

Trukmė: 1.28