Kai literatų iš Maskvos šeima – Liudmila ir Andrejus Sergejevai pirmą kartą atvyko ilsėtis į Palangą, jie negalėjo net įsivaizduoti, kokią įtaką šeimos poilsis turės XX a. literatūros istorijai ir kad jie taps savotišku tilteliu tarp Rytų ir Vakarų, nutiestu sovietiniais laikais. Palangoje sutuoktiniai susidraugavo su poetu Tomu Venclova, kuriam netrukus pristatė savo draugą Josifą Brodskį. Poetas ėmė dažnai lankytis Lietuvoje, kur ne tik kūrė eilėraščius, bet ir gydėsi dvasines žaizdas. Vilniuje Brodskis pirmą kartą iš Venclovos išgirdo apie lenkų poetą Czesławą Miłoszą, su kuriuo susipažino jau emigracijoje. Vėliau abu padėjo Venclovai emigruoti iš SSRS.

Šių trijų garsių XX a. poetų kai kurie svarbiausieji likimų bruožai nuostabiai panašūs. Visi pasitraukė iš sovietų imperijos. Visiems Amerika tapo bendro likimo vieta. Visus juos sieja ne tik emigrantų likimas, bet ir meilė Lietuvai. (N-7)

Rež. Lilija Vjugina

3 d. seanse dalyvaus Tomas Venclova ir filmo kūrybinė komanda.