Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia į Lietuvos istorijos instituto humanitarinių mokslų daktarės Olgos Mastianicos paskaitą „Ar moderniai lietuvių tautai reikalingi bajorai“.

Lietuvių tautiniam judėjimui, kaip ir daugumai kitų etninių grupių judėjimų Vidurio ir Rytų Europoje XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje, buvo labai svarbu įtraukti bajoriją į modernios tautos formavimąsi. Jau „Aušros“ (1883–1886) leidimo metais dalis lietuvių inteligentų pateikė ideologinių argumentų, kurie leistų lenkakalbę bajoriją laikyti sudėtine lietuvių tautos dalimi. Paskaitoje bus nagrinėjamas lietuviško moderniojo nacionalizmo požiūrio į bajorijos vietą lietuvių tautoje formavimasis, atskleidžiama šio požiūrio kaita XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje, aptariama, kodėl lietuvių inteligentijai buvo svarbu įtraukti bajoriją į modernią lietuvių tautą, ir kaip pavyko tai padaryti. Taip pat išgirsime atsakymą į klausimą, kodėl Jonui Basanavičiui iš karto po Didžiojo Vilniaus Seimo sušaukimo kilo sumanymas leisti lenkų kalba laikraštį „Litwa“ („Lietuva“)?

Paskaita skiriama ne tik akademinei bendruomenei, bet ir visiems, besidomintiems šia tema.