Kamerinis choras „Aidija“ rengia lietuviškos muzikos edukacinį koncertą Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, skirtą Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 100-osioms metinėms.

Renginyje klausysimės V. Kudirkos, Č. Sasnausko, J. Naujalio, M. K. Čiurlionio, T. Brazio, A. Kačanausko ir kitų kompozitorių kūrinių. Programoje daugiausia skambės – liaudies dainų išdailos, kurios savo turiniu yra žavinčios ir suprantamos kiekvienam lietuviui, nepaisant amžiaus, socialinės padėties ar geografinės kilmės. Pristatant Lietuvos XX a. pradžios kultūrinį-istorinį kontekstą, chorų, kompozitorių, chorvedžių veiklą, bus siekiama išryškinti atkurtos Lietuvos šimtmečio herojų, tapusių savo valstybės kūrėjais ir tradicijų puoselėtojais, asmenybes. Bus pasakojama apie lietuvių liaudies dainas, kaip jos suskamba chorinėje muzikoje. Koncerto dalyviai klausytojams dar kartą primins vertybes, dėl kurių kovota pastarąjį šimtmetį – nacionalinį savitumą, laisvę, tautos vienybę, liaudies kultūros išsaugojimą.

Tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatas kamerinis choras „Aidija“, suburtas 1989 m., vadovaujamas Romualdo Gražinio, yra aktyvus Lietuvos muzikinio gyvenimo dalyvis, pelnęs lietuvių kompozitorių ir chorinės muzikos specialistų bei mėgėjų pasitikėjimą. Anot muzikologės Vytautės Markeliūnienės, dvasine gaiva, jaunatvišku polėkiu, meistriškumu bei muzikalumu klausytojų dėmesį patraukiančiai „Aidijai“ būdingas netrafaretiškas gyvumas, muzikinių prasmių ryškumas, netikėtos detalių ir visumos sąveikos. Chorą sudaro 25 nariai, tai daugiausia M. K. Čiurlionio menų gimnazijos auklėtiniai, studijuojantys Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje chorinį dirigavimą, muzikos teoriją, kompoziciją, vokalą. „Aidijos“ repertuaras platus – nuo grigališkojo choralo, užsienio klasikų kūrinių iki modernios muzikos.

Renginys bus įdomus ir jauniems žmonėms, besidomintiems savo šalies istorija, ir vyresnio amžiaus, norintiems dalyvauti Lietuvos kultūriniame gyvenime, ir visiems, mėgstantiems klausytis nuostabaus grožio chorinės muzikos.