Jos kūriniai sulaukė didelio pripažinimo ir įvertinimo Lietuvoje ir užsienyje. Ji – savamokslė tapytoja ir kilimų siuvinėtoja, pripažinta Lietuvos nacionaline vertybe, įtraukta į „Pasaulio naiviojo meno enciklopediją“. Ji ­– Petronėlė Gerlikienė iš Žemaitijos kaimo. Nacionalinė biblioteka kviečia prisiminti garsią tautodailininkę, naiviojo meno kūrėją ir jos kūrybos palikimą.

Pasak menotyrininkų, P. Gerlikienė talento prigimtimi, temų pasirinkimu, raiškos laisve ir jėga yra viena ekspresyviausių, originaliausių ir dramatiškiausių savamokslių lietuvių tapytojų. „Į lietuvių liaudies dailę Petronėlė Gerlikienė atėjo jau būdama garbaus amžiaus, atėjo netikėtai ir trumpam, palikdama ne itin gausų, tačiau kaip reta autentišką kūrybinį palikimą. Spontaniška kūrybos galia, prasiveržusi paskutiniais gyvenimo metais, išsiliejusi į savitą poetiškų vizijų pasaulį, buvo tarsi likimo dovana jai pačiai ir mums visiems. Archaiška jos kūrinių tvirtybė, ramus savo vienintelės tiesos žinojimas, pirmapradiškai paprastos kilimų ir paveikslų temos, bet pro regimybę čia prasišviečia kito, nekasdieniško ir be galo individualaus pasaulio kontūrai. Tai pati tikroji poezija, kurios esmė – kažkur už žodžių konkretumo“, – jautriai rašo vaikaitė dailininkė Jurgita Gerlikaitė, viena iš albumo sudarytojų.

Pasaulis, kurį P. Gerlikienė regėjo savo vizijose, jau nebebus papildytas ir pratęstas, bet visada imponuos jausmo stiprumu, vidine laisve, matyt, čia ir slypi tikro kūrybiškumo pradmuo. Kviečiame į renginį ir P. Gerlikienės tapybos darbų mini ekspoziciją, parengtą vienam vakarui.

Prisiminimais apie naiviojo meno kūrėją dalysis P. Gerlikienės vaikaitis dailininkas juvelyras Darijus Gerlikas ir istorikė, muziejininkė Joana Viga Čiplytė.