Nojaus arka“ Rež. Rimtautas Šilinis (dokumentika, Lietuva, 1988, liet. k., 47 min.)

Režisierius R. Šilinis, jungdamas metaforinius kadrus, gretina Lietuvos praeitį ir dabartį, atskleidžia istorinius patyrimus, kultūrinį palikimą. Negyvos žuvies žvilgsnyje atsispindi ir griūvančios šventyklos, ir dangų padalinę statybiniai kranai, ir degantys laukai, ir „Lietuvos Miss“ rinkimai. Vizualų dramatizmą sustiprina kompozitoriaus Fausto Latėno muzika, kuri jungia dzūkiškas raudas, traukinio sinkopavimą, vokiškus ir tarybinius maršus, miuziklo fragmentus bei poeto Sigito Gedos pasisakymus pirmuosiuose Sąjūdžio mitinguose. (N-13)

Seanse dalyvaus operatorius Algimatas Mikutėnas.

„Aukštyn upe“ Rež. Arturas Jevdokimovas (dokumentika, Lietuva, 1992, 27 min.)

Tušetai gyvena šiaurės rytų Kaukaze, iš visų pusių apsupti kalnų. Ten nėra elektros nei parduotuvių, taigi pinigai ten beveik nereikalingi. Pagrindinis tušetų užsiėmimas – avininkystė. „Aukštyn upe“ – tai filmas apie piemenis ir avis.

„Mokiausi Tbilisyje, pasitaikė proga kažką nufilmuot kalnuose, jau nebeprisimenu, iš kur gavau juostos, kažkiek pinigų. O mano draugas tušetas Georgijus buvo vedlys – jis irgi tam pačiam universitete mokėsi, ruošėsi būti aktoriumi ir animatoriumi, rodydavo nuotraukas iš kalnų, kartu linksminomės… Per filmavimus jo pagrindinė užduotis buvo mus prižiūrėti – informuoti, kas vyksta aplinkui, kaip kalnuose elgtis, apie ką kalba savo įvairiausiais dialektais vietiniai“, – prisimena Arturas Jevdokimovas (lfc.lt). (N-13)

Seanse dalyvaus režisierius A. Jevdokimovas.