dviejų dalių šokio spektaklis | trukmė 45 min. (su pertrauka) | 

choreografė Bea Debrant (Prancūzija-Belgija)