Rojaus obuoliukai“ – tai sodo motyvo įkvėpti darbai, sukurti per pastaruosius kelis metus. Darbuose kartojasi tas pats sodo-peizažo motyvas, kuris įgauna vis kitą pavidalą, priklausomai nuo spalvinio santykio, šviesos, kuriamos nuotaikos. Dėl šio kintamumo motyvas tampa tarsi amžinu – prie jo vis įdomu sugrįžti.

Kartu sodo-peizažo motyvas tampa struktūriniu pamatu tapytojo išgyvenimams vizualizuoti. Šiuose darbuose sodo obelys abstrahuojamos, transformuojamos. Taip atsisakoma reprezentavimo strategijos ir siekiama reikšmingos meninės formos, kurioje koncepcija-idėja ir kompozicija-forma yra vientisas lydinys. Darbuose naratyvas keičiamas pojūčiu, impulsu stebinčiajam. Čia tapytojas ne perteikia pasaulį, o kuria jį. Tai reiškia, kad baigtas paveikslas, jo vidinė sąranga aiškiai ir tiksliai atitinka tapytojo matomo ir suvokiamo pasaulio sandarą. Tai reiškia, kad „neturėdamas jokios kitos „technikos“, išskyrus tą, kurią jo akys ir rankos įgyja regėdamos ir tapydamos, jis [tapytojas] atkakliai plėšia iš šio pasaulio, kuriame skamba istorijos, skandalai ir triumfai, drobes, kurios nors ir nieko nepridės nei prie žmonių pykčių, nei prie vilčių“ (M. Merleau-Ponty), bet bus tikros.

Paroda „Rojaus obuoliukai“ – tai tapytojo pasivaikščiojimas po jo sukurtą sodą.

Kristina Mažeikaitė grupinėse parodose dalyvauja nuo 2010 metų. Surengtos solo parodos: „Tapytojo peizažas“ (2016), „Waiting for the Sun” (2017). Autorės darbai pristatyti tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje ArtVilnius’17. Nuo 2017 m. tapo Lietuvos dailininkų sąjungos nare.

Kristinai Mažeikaitei būdingos ekspresyvios, abstrahuotos drobės, kuriose organiškai dera spalva, forma ir gestinis potėpis. Per konstruojamą paveikslo struktūrą apmąstomi esminiai pasaulio sandaros parametrai, kaip žemė-dangus, vertikalė-horizontalė. Ypatingas emocinis krūvis kuriamas per šviesos kategoriją. Tokia kūryba leidžia peržengti kasdienybės laiko ir komercinio visuomeninio gyvenimo struktūras, kuriančiajam ir stebinčiajam leidžia patirti regimojo pasaulio visumą. O kiekvienas susidūrimas su meno kūriniu tampa galimybe išgyventi tikrumą.