Ekspoziciją sudaro per paskutinį dešimtmetį (2007-2017) sukurti menininko tapybos ir fotografijų darbai.

Savo kūriniuose V. Binkis plėtoja ir nagrinėja rūpimas socialines bei humanitarines problemas, taip atskleisdamas jautrią ir pastabią aplinkos atžvilgiu menininko prigimtį. Tačiau rinkdamasis detales kūrinių turiniui, autorius nesistengia būti nei kuklus, nei santūrus. Dažnai techninį darbų išpildymą sudaro ekspresyvūs tapybiniai gestai, papildantys ar atspindintys kritišką menininko požiūrį į įvykius. Autorius aktualijas atskleidžia spalvinius derinius konvertuodamas į simbolines tapybos frazuotes. Minčių vizualizavimui menininkas pasitelkia įtaigiai veikiančius – nevaržomą energiją, gyvybingus siužetus, drąsius ir net savotiškai įžūlius elementus, platų, išraiškingų spalvų koloritą.

Parodoje eksponuojamos fotografijos atskleidžia kiek kitokią V. Binkio pusę – tikslumą ir konkretumą įgytą kartu su fiziko specialybe. Priešingai nei tapyboje, ramesnio emocingumo ir minimalištiškesnės išraiškos fotografijose, menininkas sutelkia dėmesį į atidumą, susikoncentruoja į konkretų objektą. Nagrinėja jį schematiškai, vaizduodamas įvairiais rakursais ar skirtingame apšvietime stebėdamas jo kaitą. Arba galima matyti autoriaus stebėjimą ir nagrinėjimą kaip patys objektai keičia aplinką ar net reflektuoja erdvę skirtinguose paviršiuose ir suteikia jai kitokių, naujų savybių.

„Summarum“ parodoje pristatoma ekspozicija apibendrina menininko kūrybą, apžvelgia pokyčius ir net išliekantį nuoseklumą, pamatines vertybes.

Paroda nemokama