Dalyvauja Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos chorinio dainavimo metodinės grupės II kl. jaunučių choras (choro vadovė NATALIJA KRUPAVIČIŪTĖ) ir vokalo metodinės grupės mokytojos LAIMOS DOMIKAITĖS mokiniai

Chormeisterė JURGA ŠARKUVIENĖ Koncertmeisterė LINA VAITKUVIENĖ

Vargonuoja PAULIUS GRIGONIS

Renginio globėjai:

Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorė LAIMUTĖ UŽKURAITIENĖ

Šv. Juozapo parapijos klebonas RIČARDAS DOVEIKA

Balio Dvariono dešimtmetės muzikos m-los direktorės pavaduotojos ugdymui IRENA KARSOKIENĖ, MARIJA SIMONAITIENĖ