Apie Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro įgyvendinamą projektą „Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir susipažinkime (2018)“

Kurtieji yra gana uždara kalbinė ir kultūrinė bendruomenė. Kurtumas riboja informacijos prieinamumą ir bendravimo galimybes, kurtiems asmenims daug sunkiau „siųsti“ pasauliui informaciją apie save, kadangi kurčiųjų gimtoji kalba yra gestų kalba, kurią moka nedaugelis. Lietuvių gestų kalbą (LGK) vartoja apie 6000 asmenų – turinčių klausos sutrikimą ir girdinčiųjų (pavyzdžiui, gimusių kurčiųjų šeimose).

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę kurtieji įgijo galimybę studijuoti aukštosiose mokyklose, keletas baigė Vilniaus dailės akademiją arba tebestudijuoja. Vizualinis menas yra kurtiesiems artimiausia meno sritis, jie dažniausiai pasirenka tapybos, grafikos, keramikos, tekstilės, restauravimo sritis.

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras stengiasi supažindinti plačiąją visuomenę su kurčiųjų pasiekimais, tam skirtas ir projektas „Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir susipažinkime“, kuris pristato kurčių dailininkų tapybos ir tekstilės darbus. 2016-2017 m. buvo surengtos kurčių dailininkų parodos Ukmergės, Panevėžio, Ignalinos, Zarasų Alytaus, Kėdainių, Klaipėdos, Anykščių, Druskininkų ir Utenos bibliotekose. 2018 m. vyks parodos Jurbarko, Mažeikių, Šalčininkų, Kauno, Birštono, Vilniaus, Marijampolės savivaldybių bibliotekose.

Šio projekto įgyvendinimas suteiks galimybę plačiajai visuomenei, o taip pat ir kurčiųjų bendruomenei susipažinti su kurčiųjų kultūra ir meno istorija, pabendrauti su kurčiais dailininkais.