Atlikėjai
DOVILĖ KAZONAITĖ (sopranas)
TADAS MOTIEČIUS (akordeonas)
AISTĖ BRUŽAITĖ (kanklės)
EGIDIJUS ALIŠAUSKAS (birbynė)

Juozas Gruodis, Vladas Jakubėnas, Kazimieras Viktoras Banaitis, Algimantas Bražinskas, Jonas Švedas, Feliksas Bajoras, Giedrius Kuprevičius, Simas Sapiega

 
Bilietų kainos
8, 10 Eur