Kviečiame į susitikimą su poete Lidija Šimkute-Pociene.

„Lidija Šimkutė – ypatingas atvejis mūsų literatūroje. <...> ji gyvuoja ne tik erdvėje tarp žemynų, bet ir erdvėje tarp kalbų: jos teksto pilnatvė atsiskleidžia tik abiejų variantų sankirtoje <...> Šimkutei artima orientalinė tradicija, kada žodis beveik „nuplaunamas“, susilieja su gestu, šokio judesiu, ritualo akimirka. Eilės turi pavirsti nelyginant Kyoto sodu, kuriame tėra akmenys ir smėlio ratilai aplink juos, užuominomis ir nutylėjimais kalbantys apie kažką esmingiausio, ligi galo nesuvokiamo ir neišsakomo.“ (Tomas Venclova)

Susitikime dalyvausianti literatūrologė, Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros profesorė, Lietuvių išeivijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja Dalia Kuizinienė kalbės apie L. Šimkutės-Pocienės poeziją, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja dr. Imelda Vedrickaitė pristatys poetės pieštų mandalų rinkinį. Žodį tars ir Maironio literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė bei kiti garbūs svečiai, muzikuos Raminta Naujanytė-Bjelle.

Laukiame jūsų Muzikavimo erdvėje, V a.