2 0 1 7 Ž E M Ė S M E T A I
L I E P O S 2 1

Tiesioginis skrydis į kostmosą. Be persėdimų ir be bilietų atgal. 
Įgulos branduolys jau surinktas, tačiau patyrusių kostmonautų dar trūksta.
Į nuotykį kostmose turi vykti ir tu.

ELENA SIZOVA
https://soundcloud.com/lectra

ERNESTAS SADAU
https://soundcloud.com/ernestas_sadau

TADAS QUAZAR
https://soundcloud.com/tadas-quazar

MAJUS KALENDORIUS
https://soundcloud.com/majuskalendorius

UREXBOYFRIEND
https://soundcloud.com/urexboyfriend