<...> Kalbant apie vietinius žydus, paprastai turimi omeny aškenaziai. Jie yra kilę iš vokiškai kalbančių Vakarų ir Centrinės Europos regionų. Mažai kam žinoma, kad žydai Rytų Europoje gyveno dar iki aškenazių atsikėlimo, tačiau detalios informacijos apie juos ir ypač apie jų kultūrinę bei intelektualinę veiklą išliko labai mažai. Deja, neišliko nė vieno rašytinio dokumento, kuris būtų sukurtas Rytų Europos žydų autoriaus iki XV a. pabaigos... O vėliau atvyko didesnės erudicijos aškenaziai ir išstūmė iki jų egzistavusią vietinę žydų tradiciją. Ką gi mes tada vadiname tos tradicijos „kultūros palikimu“? <...> – profesoriaus M. Taube paskaitos fragmentas.