Ali šeima paveldėjo kilnią ir svarbią pareigą – prižiūrėti gydančiu vandeniu garsėjantį ežerą ir gydyti juo žmones. Trys vyresnieji sūnūs skeptiškai žiūri į senas tradicijas, tik jauniausioji dukra Namė pasisiūlo saugoti šventą vandenį. Ramiame, rūko apgaubtame kaime be pykčių sugyvena musulmonai, krikščionys ir netikintieji. Ypatingą ryšį su žuvimi užmezgusi Namė sutinka Merabą. Simpatija ir artumas užlieja jųdviejų širdis. Tuo pačiu metu gretimame mieste prasideda triukšmingos hidroelektrinės statybos, galinčios neigiamai paveikti aplinką, gamtą ir jos išteklius. Lyg tyčia gydomasis šaltinis išdžiūva. (N-13)

Rež. Zaza Chalvaši
Vaid. Mariska Diasamidzė, Aleko Abašidzė, Ednar Bolkvadzė, Roman Bolkvadzė
Drama, Gruzija, Lietuva, 2017, gruz. k., liet. subt., 1.31