Antrojo pasaulinio karo metai nacių okupuotoje Baltarusijoje šešiolikmetis vaikinukas Fliora išeina į mišką partizanauti. Jis dar visai vaikas, bet jo užmojis aiškus ir paprastas – nugalėti priešą. Pamatęs karo žiaurumus, praradęs artimuosius, norėdamas atkeršyti už visą kaimą, vaikinas ne tik subręsta, suvyriškėja, bet ir… pasensta. Pražyla ir susiraukšlėja.

Filmas apie tai, kaip karas sunaikina žmones ne tik fiziškai, bet ir psichiškai. (N-16)

Rež. Elem Klimov
Vaid. Aleksei Kravčenka, Olga Mironova, Oleg Jančenka, Vladas Bagdonas, Liubomiras Laucevičius
Drama, Baltarusija, Rusija, 1985, baltar., rusų, vok. k., angl. subt., 2.22