ILONA DAMAŠIŪTĖ-BERES (fortepijonas, Kanada)
VALSTYBINIS VILNIAUS KVARTETAS:
DALIA KUZNECOVAITĖ (I smuikas)
ARTŪRAS ŠILALĖ  (II smuikas)
GIRDUTIS JAKAITIS (altas)
EDMUNDAS KULIKAUSKAS (violončelė)


Atlikėjai R. Šumano šedevrus pasirinko neatsitiktinai – būtent šio kompozitoriaus kūryba juos subūrė bendram muzikavimui.

Koncerte skambėsiantis fortepijoninis ciklas „Karnavalas“ - vienas ryškiausių programinės fortepijoninės muzikos ciklų, reikalaujantis aukšto pianisto meistriškumo, virtuoziškumo, ryškios interpretacijos ir polėkio. Šį 20-ties pjesių ciklą, kuriame ryškiai atsiskleidžia R. Šumano kompozicinės naujovės, pažiūros į meną, kūrybos idealai, pats kompozitorius pavadino „mažomis scenomis, kurių kiekviena paremta keturiomis raidėmis“. Jos sudaro žodį ASCH – Čekijos miestelio pavadinimą. (Taip pat raidės Sch yra R. Šumano autografas.) Keturių garsų motyvas – la, mi bemol, do, si – tampa savotiška tema, kurios variantai skamba atskirose pjesėse ir intonaciškai jungia visą ciklą.

Skamba muzika, sukasi poros, viena kitą keičia karnavalo kaukės – Pjeras ir Arlekinas, drugeliai, šokančios raidės. Pasilinkminime dalyvauja ir davidsbiundleriai – paties kompozitoriaus sugalvotos, iš tikro neegzistuojančios Daivdsbundo (pavadintos biblinio karaliaus Dovydo, nugalėjusio žydų tautos priešus filistinus) sąjungos nariai. Minioje yra ir filistinai – atgyvenusių pažiūrų miesčionys, kurie kūrinio pabaigoje susiremia su davidsbiundleriais. Ciklas užbaigiamas vis greitėjančiu tempu, įtikinama davidsbiundlerių pergale. Šis seno ir naujo supriešinimas ir skirtingų muzikinių temų susidūrimas sudaro „Karnavalo“ idėjinį pagrindą.

Fortepijoninis kvintetas op. 44 laikomas vienu iš geriausių R. Šumano kūrinių, bei vienu didingiausių XIX a. kamerinės muzikos šedevrų. Kompozitoriaus žmona Klara, kuriai dedikuotas šis kūrinys, apibūdino kvintetą kaip „nuostabų, kupiną gyvybingumo ir atgaivos“. Sukurtas fortepijonui ir styginių kvartetui, šis kūrinys iš esmės pakeitė fortepijoninio kvinteto instrumentuotę ir muzikos charakterį ir pasaulinėje muzikinėje literatūroje pelnė romantinio žanro kvintesencijos epitetą.

 

www.bilietai.lt