Dovilė KAZONAITĖ, sopranas
Aistė BRUŽAITĖ, kanklės

Programa: F. Bajoras, G. Kuprevičius, J. Gruodis, V. Jakubėnas, A. Bražinskas, S. Vainiūnas

Koncertui „Dedikacija Lietuvai” įkvėptos meilės tėvynei, gimtajam žodžiui, muzikai žaviosios atlikėjos paruošė išskirtinai lietuvišką programą, kurioje  skambės F. Bajoro, G. Kuprevičiaus, J. Gruodžio, V. Jakubėno, A. Bražinsko, S. Vainiūno ir kitų kompozitorių kūriniai. Na, o desertui duetas yra paruošęs prancūziškų, itališkų muzikinių skanumynų.

Žavioji solistė DOVILĖ KAZONAITĖ profesinį kelią pradėjo mokydamasi chorinio dirigavimo Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijoje bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Vis dėlto, muzikė pasuko operos solistės keliu ir prieš keletą metų savo pasirinkimą ir talentą patvirtino apsigindama šios specialybės magistro darbą. 2017 m. solistė pelnė „Metų vilties” titulą jaunųjų operos dainininkų tarpe. Dažnai D. Kazonaitę galima išvysti ne tik operos scenoje, bet ir kamerinės muzikos programose, tarp kurių ir šis ypatingas rudens pradžios koncertas.

Jau antrą dešimtį aktyviai dalyvaujanti Lietuvos ir užsienio muzikiniame gyvenime, AISTĖ BRUŽAITĖ vykdo profesionalios kanklininkės veiklą. Atliko nemažai naujų lietuvių kompozitorių kūrinių, kurių gimimą inicijavo pati. Ji – pirmoji A. Martinaičio koncerto kanklėms ir kameriniam orkestrui „Aistmares“ atlikėja, parengė keletą programų bei įrašė kūrinių kartu su Vilniaus miesto savivaldybės choru „Jauna muzika“. Atliko solo kūrinius su Lietuvos nacionaliniu, Sankt Peterburgo valstybinės kapelos, Pskovo (Rusija) simfoniniais orkestrais, taip pat - parengė ir išleido naujausių kūrinių kanklėms rinkinį „XXI a. muzika kanklėms ir kanklių duetui“. Dalyvaudama įvairių ansamblių sudėtyse yra parengusi bei išleidusi net keturias kompaktines plokšteles. Muzikė aktyviai organizuoja tarptautinius bei respublikinius renginius, koncertus, seminarus visos Lietuvos mastu, dalyvauja tarptautinėse bei respublikinėse konferencijose, seminaruose. 2016 m. kartu su styginių kvartetu „Art Vio“ bei LMTA Liaudies instrumentų orkestru surengė ir įrašė koncertą-rečitalį LRT radijo koncertų studijoje, kur skambėjo lietuvių kompozitorių premjeros.

 

www.bilietai.lt