Karštas vakaras ir šiek tiek žolės paskatina du draugus peržengti ligšiolinės draugystės ribas. Norvegijos fiorduose dešimtmetė Kleo klausinėja savo vyresnės sesers ir jos merginos, kas yra meilė. Malikas nori pabėgti iš savo geto Paryžiaus priemiesčiuose, bet apie jo planus sužino valdingas brolis. Frans susipažįsta su savo sūnaus mergina, kuri pasirodo ne tokia, kokios ji tikėjosi. (N-13)

Atidarymo vakaras.

Įėjimas – bent 1 ct. Bilietus į filmus galite įsigyti „Skalvijos“ kasoje dieną prieš arba tą pačią dieną.