Paskaitą skaitys – prof. dr. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universitetas)

Iš visų Vokietijos istorinių žemių Saksonija neabejotinai buvo artimiausiai susijusi su Lietuva. Net ir Lietuvos vardas pirmą kartą buvo paminėtas Saksonijoje esančio Kvedlinburgo vienuolyno analuose. Saksų-Magdeburgo teisė ilgainiui tapo miestų savivaldos sinonimu Lietuvoje. Lietuvos studentai studijavo Saksonijos universitetuose, saksų pirkliai ir amatininkai ilgesniam ar trumpesniam laikui atvykdavo į Lietuvą. Paskaitoje bus kalbama apie Lietuvos ir Saksonijos ryšius nuo XIII a. iki XVI a. pabaigos.

Paskaita NEMOKAMA, tačiau prašom registruotis čia.

Po paskaitos klausytojai maloniai kviečiami aplankyti parodą „Saksonijos kurfiurstai – Lietuvos didieji kunigaikščiai: dvaro kultūra ir menas valdant Augustui II ir Augustui III“.