Meno ir kolekcinių vertybių aukcione ARS VIA rugsėjo pabaigoje bus galima įsigyti du litvako Samuelio Bako paveikslus, vieno iš jų pradinė kaina – 22 tūkstančiai eurų.

Aukciono kolekcijoje pristatomas ankstyvojo S. Bako kūrybos periodo darbas „Abstrakcija“, nutapytas 1958 m. Šio paveikslo varžytinės prasidės nuo 1,4 tūkst. eurų.

Įspūdinga 22 tūkst. eurų pradinė kartelė – panorusiems įsigyti 1976 m. sukurtą, brandų ir didele emocine jėga pasižymintį paveikslą „ Der Baum, aus der Jüdischen geschichte” (vok. „Medis, iš žydų istorijos“).

Vytautas Kasiulis, kuris Antrojo pasaulinio karo metais pasitraukė į Vokietiją, o 1948 m. apsigyveno Paryžiuje, kur pradėjo naują gyvenimo etapą. ARS VIA aukcione pristatomi trys šio dailininko kūriniai. Pagrindinis iš jų – tapybos darbas „Triumfo arka“. Šio kūrinio pradinė kaina siekia 6,5 tūkst. eurų.

Kitas į Prancūziją tarpukario metais pasitraukęs menininkas – Kazys Šimonis. Jis su valstybės paskirta stipendija 1926 m. išvyko mokytis į Paryžių. Įdomu tai, jog K. Šimonis ten studijavo tik keletą mėnesių ir jau 1927 m. tapo pirmuoju lietuvių dailininku, surengusiu asmeninę parodą užsienyje. Aukcione parduodami jo darbai „Muzikos skambesio aidai“ bei „Šviesos žaismas“, vertinami 1,5 – 2 tūkst. eurų.

Jei dailininkų Prano Gailiaus ar Emanuelio Mane-Katzo kūrinių meno rinkoje dar galima aptikti, Antano Mončio skulptūros yra itin retos. Kaip teigia A. Mončio namų-muziejaus direktorė Loreta Turauskaitė, išskirtinio skulptoriaus darbo „Berniukas su dūdele“ pasirodymas meno rinkoj „yra didelis įvykis, pasitaikantis vieną kartą per dešimt metų.“ Šios skulptūros pradinė kaina – 5,5 tūkst. eurų.

Kartu primename, jog aukciono kūrinių kolekcijos paroda vyks rugsėjo 25 – 26 d. 12.00 – 18.00 val. ir rugsėjo 27 d. 12.00 – 14.00 val., Vilniaus dailės akademijos Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje „Židinys“ (Dominikonų g. 15, Vilnius).
ARS VIA aukcionas įvyks š.m. rugsėjo 27d. (ketvirtadienį), 18.00 val., galerijoje „Židinys“ (Dominikonų g. 15, Vilnius). 
Kviečiame dalyvauti!
Daugiau informacijos: https://arsvia.lt/