Neakivaizdinis Vilnius kviečia susipažinti su sostinės vienuolynais

Vilniaus senamiestyje nėra vietos, iš kurios nematytum bent vienos bažnyčios. Jų ištisi kvartalai ir bokštai ne tik formuoja išskirtinį Vilniaus veidą, tačiau lėmė ir šio miesto charakterį. Popiežiui Pranciškui spalį paskelbus Ypatinguoju misijų mėnesiu, Vilniaus piligrimų centras ir alternatyvaus Vilniaus pažinimo platforma „Neakivaizdinis Vilnius“ kviečia pažinti mieste veikiančias vienuolijas, jų kasdienę misionierišką veiklą. „Neakivaizdinis Vilnius“ skelbia ketvirtąsias savaitgalio studijas ir pasinerti į Vilniaus bažnyčių ir vienuolynų istorijas kviečia spalio 26 – 27 d. Studijų metu vyks net trylika ekskursijų, kuriose nemokamai dalyvauti galima užsiregistravus.

Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia ir dominikonų vienuolynas

Veda br. Slavomir Brzozecki OP

Trukmė: 45 min.

Ekskursija vyksta spalio 26 d. 10.00 Registracija https://bit.ly/2oT5Qdd

Dominikonai – vieni pirmųjų vienuolių, pasiekusių Lietuvą kaip misionieriai. Būsimą karalių Mindaugą krikštijo Kulmo vyskupas dominikonas Henrikas. Dar po keleto šimtų metų vienas iš trijų dominikonų vienuolynų Vilniuje bei Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia buvo pastatyti Lukiškių priemiestyje. Čia gyvenusių vienuolių pagrindinė pareiga buvo laidoti miesto vargšus su bažnytinėmis apeigomis. Sovietmečiu bažnyčioje buvo įrengtas vaisių ir daržovių, vėliau Operos ir baleto teatro sandėlis. Daugeliui vilniečių ši vieta vis dar primena vienuolyno patalpose veikusią Jokūbo ligoninę. 1993 metais sugrįžus pamokslininkų ordino broliams dominikonams čia susibūrė aktyvi tikinčiųjų miestelėnų bendruomenė. Bažnyčioje gerbiama viena seniausių Lietuvoje Lukiškių Dievo Motinos ikona, viename iš bokštų įrengtas didžiausias Baltijos šalyse karilionas.

Šv. Kazimiero bažnyčia ir jėzuitų vienuolynas

Veda jėzuitas tėv. Antanas Saulaitis SJ

Trukmė: 1 val.

Ekskursija vyksta: spalio 26 d. 11.00 Registracija https://bit.ly/2MzKD0S

Pirmąją Vilniuje pastatytą baroko stiliaus bažnyčią atpažinsite iš šv. Kazimiero karūnos kupolo viršuje. Tačiau šiai karūnai ne visad buvo lemta puošti Vilniaus horizontą. Buvusi išskirtinė šventovė mieste, šiandien pasitinka kukliu interjeru, tačiau tikrai nekuklia istorine patirtimi. Paversta cerkve, vėliau Ateizmo muziejumi Šv. Kazimiero bažnyčia, nors ir praradusi visą interjero autentiškumą, šiandien vėl veikia prie jėzuitų vienuolyno, kaip ir jos pastatymo laiku. Po bažnyčią, netikėtai atrastą jėzuitų laidojimą kriptą ir vienuolyno pastatus vedžios bei jėzuitų misijas pristatys žymus misionierius jėzuitas tėv. Antanas Saulaitis.

Šv. Jono Bosko bažnyčia prie saleziečių vienuolyno

Veda br. Ales­san­dro Ba­rel­li SDB

Trukmė: 45 min.

Ekskursija vyksta:

Spalio 26 d. 11.30 Registracija https://bit.ly/2pIxrO0

Spalio 26 d. 12.30 Registracija https://bit.ly/2ByWvtw

Kun. Jono Bosko saleziečiai – taip vadinasi broliai, buriantys aktyvią bendruomenę Lazdynų mikrorajone, ir su jaunimu dirbantys pagal vienuolijos įkūrėjo šv. Jono Bosko prevencinį metodą. Brolių tikslas atitraukti jaunimą nuo pavojingų įpročių, priklausomybių ir parodyti geresnę galimo gyvenimo perspektyvą. Sekdami šv. Jono Bosko charizma broliai saleziečiai dirba su jaunimu organizuodami oratorijas, jaunimo centrus, mokyklas, dirbtuves, stovyklas, parapijas, formacines grupes. Tai išskirtinė galimybė susipažinti su humoro ir išminties nestokojančiais saleziečių broliais.

Išganytojo kalvos vienuolynai

Veda gidė Milisena Misevičiūtė

Trukmė: 1 val.

Ekskursija vyksta:

Spalio 26 d. 12.00 Registracija https://bit.ly/31ulFUQ

Spalio 27 d. 12.00 Registracija https://bit.ly/2W19my6

Užupį juosianti kalva prieš 300 metų vadinta Išganytojo kalva. Čia plytėjo misionierių sodai su tvenkiniais, bitynais, vaistažolių lysvėmis. Misionieriai rūpinos neturtingų miestiečių vaikų mokymu, o jų įkurtos seserys šaritės įsteigė pirmąją ligoninę neturtingiems vilniečiams. Seserys vizitieties turėjo nemažiau įspūdingai prižiūrimą vienuolyną. Vilnių puošia prie vizitiečių vienuolyno veikęs Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios kupolas. Sovietmečiu po šios bažnyčios skliautu įkurtas kalėjimas, tikėtina, buvo prabangiausias Sovietų Sąjungoje. Šiandien ant Išganytojo kalvos neturime brolių misionierių, seserų vizičių ir šaričių. Tačiau kviečiame pažinti šių vienuolynų paveldą ir aplankyti šiuo metu veikiantį Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyną. Kuklioje dabar veikiančioje vienuolyno koplyčioje buvo nutapytas visame pasaulyje garsus Dievo Gailestingumo paveikslas. Šalia esančiame pastate veikia hospisas, kur seserys rūpinasi mirštančiais ligoniais ir teikia paguodą jų artimiesiems. Ekskursijos paskutinė stotelė – Ramintojos bažnyčia prie buvusio augustinų vienuolyno Savičiaus gatvėje.

Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia ir pranciškonų (bernardinų) vienuolynas

Veda gidas Alvydas Baltaduonis ir br. Evaldas Darulis OFM

Trukmė: 1,5 val.

Ekskursija vyksta: spalio 26 d. 12.30 Registracija https://bit.ly/2MDcL37

Gedimino laiškus, kuriais pirkliai ir amatininkai buvo kviečiami atvykti į Vilnių, manoma parašė vienuoliai pranciškonai. Tai reiškia, kad jie buvo vieni pirmųjų į Lietuvą atvykusių misionierių. Tačiau pranciškonai tapo ir vienais pirmųjų Gedimino bei Algirdo laikų kankiniais, o pakrikštijus Lietuvą – pirmaisiais vyskupais.

XVI a. pradžioje palei tuometinę gynybinę miesto sieną, Vilnelės upės vingyje pastatytas vienuolyno ir bažnyčių ansamblis tapo Vilniaus kraštovaizdžio orientyru. Čia įsikūrę pranciškonai garsėjo pamokslais, vystė amatus. Bažnyčia buvo nuniokota Napoleono armijos, o Sovietmečiu joje įkurtas Dailės akademijos sandėlis. 1994 m. bažnyčia buvo sugrąžintą pranciškonams. Atkurti įspūdingi mediniai altoriai, geriausiai išlikusios Lietuvoje gotikinės freskos, vienuolyno erdvių tapyba, šlovinimo grupių giesmės nepalieka abejingais čia apsilankančių.

Pranciškonai konventualai

Veda br. Marek Dettlaff OFM Conv.

Trukmė: 45 min.

Ekskursija vyksta: spalio 26 d. 13.00 Registracija https://bit.ly/2P7TW9Z

Vieta Trakų gatvėje, kur stovi pranciškonų konventualų bažnyčia, yra viena ankstyviausių katalikiškų Vilniaus vietų. Kaip dauguma kunigaikščio Vytauto ir karaliaus Jogailos statytų šventovių, ši pranciškonų bažnyčia konsekruota Švč. Mergelės Marijos Dievo Motinos Ėmimo į dangų titulu. Jos vardas rašytas ir su priedėliu „in Arena“, t. y. Smiltynėje, kadangi taip vadinta ši miesto vieta.

Nuo XVIII a. svarbiu traukos objektu šioje bažnyčioje tapo malonėmis garsėjanti Baltosios Madonos statula. Marija vaizduojama besilaukianti, kaip aprašyta Apreiškime Jonui. Greičiausiai tai ir lėmė, kad Baltoji Madona gerbiama kaip šeimos sergėtoja, nedarnių šeimų taikytoja ir šeimų, negalinčių susilaukti vaikų, užtarėja bei negimusių kūdikių globėja. Ekskursiją veda ir bendruomenę pristatys pranciškonas konventualas br. Marek Dettlaff.

Šv. Kryžiaus bažnyčia ir Vargdienių seserų vienuolynas

Trukmė: 45 min.

Ekskursija vyksta:

Spalio 26 d. 14.00 veda ses. Ona Petraškaitė MVS Registracija https://bit.ly/32Ackfn

spalio 27 d. 14.00 veda ses. Dalia Dapkūnaitė MVS Registracija https://bit.ly/2BzFxeO

XVI a. šioje vietoje veikė gerųjų brolių (lot. boni fratres) vienuolynas ir pirmoji psichiatrijos ligoninė mieste. Daugelis vyresnių vilniečių šią vietą gerai pamena kaip koncertų salę, o kai kurie nostalgiškai pasakoja apie čia praleistą vaikystę, nes vienuolyno pastate, koplyčioje buvo įrengti butai. Nuo 1995 m. pastatai buvo perduoti Vargdienių seserų kongregacijai, vienuolynas rekonstruotas. Prie bažnyčios veikia seserų koordinuojamas socialinis centras „Šv. Kryžiaus namai“, kuriame rūpinamasi sunkumus patiriančiais žmonėmis.

Šv. Kryžiaus bažnyčioje gerbiamas malonėmis garsėjantis Marijos Snieginės paveikslas. Vienuolyno rūsyje teka šaltinėlis. Žmonės tiki, kad jo vanduo gydo akių ligas.

Išganytojo bažnyčia ir Šv. Jono Teologo brolių vienuolynas

Veda br. Dismas

Trukmė: 45 min.

Ekskursija vyksta: spalio 26 d. 14.30 Registracija https://bit.ly/2BzFeAG

2000 m. į Vilnių atvykę Šv. Jono broliai įsikūrė ypatingoje miesto vietoje – prie Sapiegų parko, buvusiame trinitorių vienuolyne. Trinitorių vienuolija siekia Kryžiaus karų laikus, kai šie vienuoliai rūpinosi krikščionių išpirkimu iš kitatikių nelaisvės – tą liudija ir viena iš skulptūrų virš įėjimo į bažnyčią. Nuo trinitorių laikų ir Šv. Jono brolių atvykimo praėjo daugiau negu 300 metų. Per tą laiką bažnyčia buvo paversta cerkve, vienuolynas – kareivinėmis, tarpukariu universitetine ligonine, o sovietmečiu – tiesiog sandėliu. Nors praradusi daug savo interjero puošnumo, ši bažnyčia dėl netikėto erdvės pojūčio užgniaužia kvapą ne vienam į ją įžengiančiam. Šv. Jono broliai subūrė veiklią ir aktyvią tikinčiųjų miestelėnų bendruomenę. Prie bažnyčios taip pat veikia Šv. Jono kontempliatyviųjų seserų vienuolynas. Apie bažnyčią ir bendruomenę pasakos vienas iš vienuolių – br. Dismas.

Motinos Teresės seserys

Veda Motinos Teresės seserys

Trukmė: 1,5 val.

Ekskursija vyksta: spalio 27 d. 10.00 Registracija https://bit.ly/2Mzq4Bu

Šv. Motina Teresė – viena geriausiai pasaulyje žinomų moterų, dirbusi su skurdžiausiai gyvenančiais Indijos žmonėmis. Jos įkurta vienuolija tęsia darbus visame pasaulyje. Lietuvoje gyvena šešios Motinos Teresės seserys. Vilniuje, šalia autobusų stoties veikia vienas iš jų vienuolynų ir valgykla benamiams bei itin skurdžiai besiverčiantiems žmonėms. Tai nebus ekskursija, o savanorystės patirtis pirmiausia gaminant maistą, jį išdalinant bei patarnaujant valgantiems. Vėliau seserys papasakos apie savo misiją Lietuvoje ir Vilniuje.

Šv. Jonų bažnyčia ir jėzuitai

Veda dr. Liudas Jovaiša

Trukmė: 1 val.

Ekskursija vyksta: spalio 27 d. 15.00 Registracija https://bit.ly/2N0IElg

Tai pirmoji parapijinė Vilniaus bažnyčia, kurios statyba siejama su Lietuvos krikštu XIV a. pabaigoje. Karalius Žygimantas Augustas bažnyčią 1571 m. perdavė jėzuitams, kurie į Vilnių buvo pakviesti su misija stiprinti katalikų tikėjimą sparčiai plintant Reformacijos idėjoms. Tėvai jėzuitai greta Šv. Jonų bažnyčios įsteigė Vilniaus jėzuitų kolegiją (dabar Vilniaus universitetas). Istorinės aplinkybės lėmė, kad bažnyčios paskirtis ne kartą keitėsi, tačiau ją visada supo akademinė bendruomenė, ji tapo svarbiausio ir seniausio Vidurio ir Rytų Europoje Vilniaus universiteto ansamblio dalimi. Ekskursiją veda vienas geriausių jėzuitų ir šios bažnyčios istorijos žinovų Lietuvoje dr. Liudas Jovaiša.

Vilniaus miesto savivaldybė
vilnius senamiestis bažnyčia vienuolynas ekskursija
Jei pastebėjote klaidą, pažymėkite reikalingą tekstą ir spauskite Ctrl+Enter, kad pranešti apie tai redakcijai.
Aš rekomenduoju
Rekomendacijų nėra

Komentarai

Komentarai skirti bendrauti ir aptarti įmonės ar renginio ypatybes, taip pat išsiaiškinti įdomius klausimus apie tai.

Įvykiai
Lapkričio 16 d. Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) šventė savo trisdešimtmetį ir ta proga surengė konferenciją „VU SA 30 gimtadienio priešpiečiai“. Joje buvo svarstoma, kiek per trisdešimt metų pasikeitė jaunimo judėjimai, kas svarbaus buvo pasiekta ir ką dar galima padaryti. Studentijos judėjimo istorija ir ateitis Konferenciją atidarė VU SA prezidentas Klaudijus Melys. Jis pasveikino susirinkusius dalyvius su artėjančia Tarptautine studentų...
Įvykiai
Lapkričio 22–23 d. parodoje „Mokykla 2019“ (Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“) vyks edukaciniai renginiai, skirti šiuolaikinės mokyklos pedagogams ugdyti, švietimo bendruomenės nariams gyvai aptarti ir įvertinti taikomas ir siūlomas ugdymo(si) metodikas, naujausias mokymo(si) priemones ir technologijas, diskutuoti apie Lietuvos mokyklų ateitį ir inicijuoti reikalingus pokyčius. Vilniaus universitetas (VU) šioje parodoje dalyvauja antrus metus i...
Įvykiai
Lapkričio 22-23 dienomis keturių didžiųjų miestų prekybos ir pramogų centruose „Akropolis“ tradiciškai vyks populiariausia Lietuvoje didžiųjų nuolaidų akcija „Jamam“. Lankytojai galės rinktis prekes ir paslaugas su specialiais pasiūlymais ir nuolaidomis iki 50 proc. iš maždaug 700 parduotuvių ir paslaugų vietų. „Dešimtus metus iš eilės skaičiuojanti didžiausia šalyje mažmeninės prekybos akcija „Jamam“ yra ypač vertinama ir sulaukia didelio susidomėjimo – a...
Sportas
Vilniaus „Rytas“ (7-2) iškovojo septintą pergalę „Betsafe-LKL“. Dainiaus Adomaičio auklėtiniai namų arenoje 88:64 (26:15,14:16,26:15,22:18) šventė pergalę prieš Prienų „CBet“ Vilniaus komanda rungtynės pradėjo spurtuodami 8-0. D. Sirdvydis greitoje atakoje pelnė 2 taškus iš po krepšio. Eimantas Bendžius pataikydamas priverstinį tolimą metimą iš aikštės krašto padidino pranašumą iki 12 taškų 20:8. Pirmąjį kėlinį vilniečiai laimėjo 26:15. Antrojo kėlinio pra...
Įvykiai
Bendrasis pagalbos centras informuoja, kad šiandien 15.42 val. Bendrajame pagalbos centre skubios pagalbos telefono numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Vilniuje, Santariškių g. 4, vaikų ligoninėje, 2-ame aukšte užsidegė elektros laidai. Uždūmintos patalpos. Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos (informacija apie įvykį perduota Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stočiai, Vilniaus apskrities vyriausiajam po...
Įvykiai
Netikėtoje sostinės vietoje, madingajame Vilniaus stoties rajone suvešėjo rudeniškas miškas. Tai dviejų florisčių seserų Aurimės ir Ignės, prisistanančių po vardu „Buketai” projektas, skirtas atskleisti žiemoti besiruošiančios gamtos grožį. Projektas nebūtų gimęs, jei ne Lietuvos Jurginų karaliene tituluojamos biomedicinos mokslų daktarės Jadvygos Janinos Čeplinskienės sodyboje auginami unikalūs augalai. „Kai spalio gale nuvykome į sodą pas Janiną Čeplinsk...
Įvykiai
Lietuvos gamta susižavėjęs italas Andrea Ricci paskelbė apie dar vieną įdomią avantiūrą. Nepaisant to, kad jau ant nosies kalendorinė žiema, A. Ricci nusprendė su sparčiai populiarėjančia vandens priemone - irklente - perplaukti visą Lietuvą - nuo Vilniaus iki Rusnės. Su projektais Lietuvoje dirbantis italas pirmą kartą su mūsų šalies upėmis susipažino gegužės mėnesį, kai vienas leidosi į keturių dienų kelionę nuo Vilniaus iki Kauno. Birželį jis Nemunu nup...
Įvykiai
Vienos pirmaujančių avalynės gamintojų pasaulyje – JAV kompanijos „Crocs“ – batus oficialiai avi jau trečdalis Lietuvos: mūsų šalyje jau parduotas milijonas šio prekės ženklo batų porų. Jubiliejinę „Crocs“ porą vakar Vilniaus „Akropolyje“ įsigijo Marius Urbonas. Tai buvo pirmoji vyro „Crocs“ batų pora, kurią įkalbėjo įsigyti ilgametė „Crocs“ gerbėja, jo žmona. JAV kompanijai Baltijos šalyse atstovaujančios bendrovės „Open24“ atstovė Ieva Turlaitė teigia, k...
Įvykiai
Norėdami dar šiemet pagerinti vandens tiekimą kuo daugiau klientų, „Vilniaus vandenys“ vykstančius senųjų vandentiekio tinklų plovimo darbus tęs ir Žemuosiuose Paneriuose. Šią savaitę bendrovė specialia technika sistemiškai nuo nuosėdų plauna pagrindines sostinės Naujamiesčio vandentiekio tinklo magistrales. Tai didžiausio masto vandentiekio tinklų priežiūros darbai šį dešimtmetį. Tinklų plovimas klientams turės teigiamą efektą kelerius metus. Didelės apim...