Vardas – tarsi asmens ženklas, iš kurio susikuriamas pirmas įspūdis, todėl vardo suteikimas yra labai svarbus aktas.

Abdonas -tarnas. Hebrajų kilmė.

Abigailė -„tėvo džiaugsmas“. Hebrajų kilmė.

Ada, Adas - trumpinys iš Adomas – „žmogus“. Hebrajų kilmė.

Adėlė - kilmingas. Vokiečių kilmė.

Adolfas -adal „kilmingas“ + wolf „vilkas“

Adomas -žmogus . Hebrajų kilmės.

Agata -„geras (-a), kilnus (-i)“. Graikų kilmė.

Agna -judri, guvi.Lietuvių kilmė.

Agnė, Agnietė -„tyra, skaisti“. Graikų kilmė.

Agota -„gera, kilni“. Graikų kilmė.

Aidas -aidas.Lietuvių kilmė.

Aistė, Aistis -iš baltų genties pavadinimo - aistis, aisčiai.Lietuvių kilmė.

Akvilė -erelis.Lotynų kilmė.

Alanas -santaika. Keltų kilmė.

Albinas -„balta, -as; skaisti, -us“. Lotynų kilmė.

Aldona, Aldonas - Aldonia iš graikų eudokia „palankumas, maloningumas“.Baltarusių kilmė.

Aleksandras, Aleksandra -alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“ (Alioša, Saša, Sania, Šurikas). Graikų kilmė.

Aleksas - trumpinys iš Aleksandra, Aleksandras – graikų alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“. Graikų kilmė.

Alfonas -adal „kilmingas, kilnus“ + funs „karštas, ūmus“.Vokiečių kilmė.

Alfreda, Alfredas - alf „elfas“ (mitinė būtybė) + rad „patarimas“. Senovės germanų kilmė.

Alda, Aldas - trumpinys iš Aldona, Aldonas – baltarusių: Aldonia iš graikų eudokia „palankumas, maloningumas“.Baltarusių kilmė.

Algedas, Algedė -visų gedimas, pasiilgstamas.Lietuvių kilmė.

Algimantas -alg- (alga „atlyginimas, atpildas“) + mant- (mantus „sumanus“, manta „turtas“). Lietuvių kilmė.

Alina - puikioji. Arabų kilmė.

Algaudė -visus gaudantis.Lietuvių kilmė.

Alvyda, Alvydas, Alvydė -visa matantis. Lietuvių kilmė.

Alma -maitinanti, palaimą teikianti.Lotynų kilmė.

Amalija, Amelija -kova.Vokiečių kilmė.

Andrėja, Andriejus, Andrejus -vyriškas, drąsus. Graikų kilmė.

Andrius -trumpinys iš Andrėja, Andriejus: vyriškas, drąsus.Graikų kilmė.

Anelė, Anelius , Anielė , Anielius – „pranešėja, -as“ (iš Angelė, Angelius).Graikų kilmė.

Antanina, Antonina, Antoninas – antius „laimingas, džiaugsmingas, -a“.Graikų kilmė.

Anzelma, Anzelmas - dievo šalmas.Vokiečių kilmė.

Anžela -atitikmuo Angelė iš graikų: „pranešėja, -as“;| angelas – tarpininkas tarp dievo ir žmogaus. Slavų kilmė.

Arėjas, Arijus - graikų karo dievas.Graikų kilmė.

Arnas - erelis. Vokiečių kilmė.

Artūras - dėl vardo kilmės vis dar diskutuojama. Greičiausiai tai yra valų vardas, kur arth [= lokys] ir ur [=žmogus]. Pagal kitas teorijas, tai galėtų būti keltų vardas, reiškiantis „stiprus žmogus“ arba graikų kilmės vardas, reiškiantis „Lokės žvaigždyno saugotojas“ (lokės žvaigždynas lietuviškai vadinamas Grįžulo Ratais).

Asta -iš Anastazija: „prisikėlęs, prisikėlusi. Graikų kilmė.

Aurimas, Aurimė -au (prūsiškai „be, nuo, šalin“) + rim- (rimti, rimo).Lietuvių kilmė.

Aurora -sen. graikų deivės Aurora vardas;| „ryto aušra“. Graikų kilmė.

Austėja, Austinėja - aust- (austi, austas) + -ėja „audėja“ . Šiuo vardu buvo vadinama ir senovės lietuvių tikėjimo deivė - bičių globėja. Lietuvių kilmė.

Austra -austi - "audėja".Lietuvių kilmė.

Bazilijus, Bazilė -karališkas. Graikų kilmė.

Beata, Beatas -beatus - "palaimingas".Lotynų kilmė.

Benedikta, Benediktas -benedictus „palaiminta, -as“.Lotynų kilmė.

Benjaminas - mylimasis sūnus.Hebrajų kilmė.

Bertolda, Bertoldas -beraht „garsus, žymus“ + waltan „valdyti“.Vokiečių kilmė.

Bitė - bitė - darbštumo simbolis. Lietuvių kilmė.

Butgailė -bu- (būti arga buginti „bauginti) + gail- (senovės lietuvių gailas „stiprus“) – „esantis stiprus“, „gąsdinantis savo stiprybe“.Lietuvių kilmė.

Butvilė -but- (butas, būti) + vil- (viltis) – „esanti, gyva viltis“. Lietuvių kilmė.

Dagnė -dagr „diena“ + ny „nauja“.Skandinavų kilmė.

Dainora , Dainoras - norintis dainuoti.Lietuvių kilmė.

Dalia, Dalius - dalia „likimas“, lietuvių pagonių mitologijos deivė Dalia – likimo dalytoja.Lietuvių kilmė.

Damijonas -tramdytojas, taikdarys.Graikų kilmė.

Danutė - trumpinys iš Danielė hebrajų (senovės žydų): „dievas mano teisėjas“. Hebrajų kilmė.

Darvydas -dar (daryti) + vyd- (iš-vydo).Lietuvių kilmė.

Daugailas, Daugailė -labai stiprus, galingas.Lietuvių kilmė.

Daugiras -daug giriamas, -a.Lietuvių kilmė.

Daugirutė, Daugirutis -iš Daugiras: daug giriamas, -a.Lietuvių kilmė.

Daumantas, Daumantė -dau- (daug) + mant- (mantus „sumanus“).Lietuvių kilmė.

Demetrija -„priklausantis, -i Demetrai“, Demetra – graikų derliaus ir žemdirbystės deivė. Graikų kilmė.

Dionizas, Dionyzas -dieviškasis iš Nysos“ (Nysa – vietovė), Dionizas – vyno, poezijos ir malonumų dievas.Graikų kilmė.

Domas -trumpinys iš Dominykas.Lotynų kilmė.

Dominykas -„gimęs, -usi viešpaties dieną, t.y., sekmadienį“.Lotynų kilmė.

Donata, Donatas -dovanotas.Lotynų kilmė.

Džiuga, Džiugas, Džiugė -džiugus, linksmas.Lietuvių kilmė.

Edita - ad „turtas“ +gyth „kova. Anglų kilmė.

Eglė -lietuvių pasakos „Eglė žalčių karalienė“ veikėjos vardas.Lietuvių kilmė.

Eirimas -rimtai einantis.Lietuvių kilmė.

Eidmantas, Eidmantė – eid- (eidlus „eiklus“) + mant- (mantus „sumanus“).Lietuvių kilmė.

Eimantas, Eimantė - ei- (eiti) + mant- (mantus „sumanus“).Lietuvių kilmė.

Eisvydas, Eisvydė -eis- (eislus „greitai einantis“) + vyd- (iš-vydo).Lietuvių kilmė.

Eitvilas, Eitvilė -einanti viltis.Lietuvių kilmė.

Eitvydė -ei- (eiti) + vyd- (iš-vydo). Lietuvių kilmė.

Eleonora -„dievas mano šviesa“. Hebrajų kilmė.

Elena -šviesioji.Graikų kilmė.

Elona -ąžuolas.Hebrajų kilmė.

Elvinas -adal „kilmingas“ + wini „draugas“. Vokiečių kilmė.

Emanuelė, Emanuelis - Dievas su mumis.Hebrajų kilmė.

Emilis -trumpinys iš Emilijus: „veržlus, nepralenkiamas“.Lotynų kilmė.

Erika, Erikas - era „garbė“ + richi „galingas“.Senovės vokiečių kilmė.

Feliksas -felix „laimingas“. Lotynų kilmė.

Florijona, Florijonas – florus „žydintis“.Lotynų kilmė.

Fortūnatas -Fortunatus „laiminga, -as“.Lotynų kilmė.

Gabrielius -„dievo karys, dievas mano stiprybė“. Hebrajų kilmė.

Gaila, Gailė, Gailius - vardų Gailigedas (-ė), Gailiminas (-a, -ė), Gailutis (-ė) ir pan. trumpiniai: gailas „stiprus, smarkus“.Lietuvių kilmė.

Gailigedas (-ė), Gailiminas (-a, -ė), Gailutis (-ė): gailas „stiprus, smarkus“.Lietuvių kilmė.

Galmantas, Galmantė -gal- (galėti, gali) + mant- (mantus „sumanus“).Lietuvių kilmė.

Gantautas -gan- (ganyti „saugoti“) + taut- (tauta). Lietuvių kilmė.

Ganvilė -gan- (ganyti „saugoti“) + vil- (viltis) – „saugomas su viltimi“.Lietuvių kilmė.

Gaudvilė -gaud- (gaudyti) + vil- (viltis).Lietuvių kilmė.

Gedgaudas, Gedgaudė -lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + gaud- (gaudyti).Lietuvių kilmė.

Gedimtas -ged- (gedėti „ilgėtis“) + imt- (imti) – „tas, kurio ilgimasi“.Lietuvių kilmė.

Gedmantas -ged- (gedėti „ilgėtis“) + mant- (mantus „sumanus“). Lietuvių kilmė.

Gema -brangakmenis.Lotynų kilmė.

Geraldas -ger „ietis“ + altan „valdyti“ – „valdantis ietimi“.Vokiečių kilmė.

Gerardas -angliškas vardas iš senovės vokiečių: stiprus, drąsus.Anglų kilmė.

Gendvilas -gend- (pasi- genda) + vil- (viltis).Lietuvių kilmė.

Gerardas - stiprus, drąsus. Senovės vokiečių.

Gerda, Gerdas -trumpinys iš Gertrūda. Vokiečių kilmė.

Gertrūda -ger „ietis“ + trūt „stiprus, stipri“.Vokiečių kilmė.

Giedrė -giedra, šviesi, saulėta, tyra.Lietuvių kilmė.

Giedrius -giedras, šviesus, saulėtas, tyras.Lietuvių kilmė.

Gina, Ginas, Ginė -gynėjas, gynėja.Lietuvių kilmė.

Gintarė, Gintaras - brangakmenis gintaras.Lietuvių kilmė.

Gintautė -gin- (ginti) + taut- (tauta) – „ginantis (-i) tautą“. Lietuvių kilmė.

Ginvilas -gin- (ginti) + vil- (viltis).Lietuvių kilmė.

Girmantas, Girmantė -gir- (giria „miškas“) + mant- (mantus „sumanus“).Lietuvių kilmė.

Girtautas, Girtautė -girininkas.Lietuvių kilmė.

Gitana, Gitanas - čigonė, čigonas.Ispanų kilmė.

Goda -turinti nuojautą, nutuokianti. Lietuvių kilmė.

Grigalius - „budriai budintis“. Graikų kilmė.

Guoda -guoda „garbė, pagarba“. Lietuvių kilmė.

Gvidonas -witu „giria, miškas“.Vokiečių kilmė.

Hermanas -kariuomenės vadas. Vokiečių kilmė.

Ida -dieviška moteris.Vokiečių kilmė.

Irena -taika, ramybė.Graikų kilmė.

Irmgarda -trumpinys iš Irmigarda: „dievo Irmino apsauga“.Graikų kilmė.

Irma -trumpinys iš Irmgarda, Irmina.Graikų kilmė.

Irmantas -irgi sumanus, protingas.Lietuvių kilmė.

Irmina -trumpinys iš Irmigarda.Graikų kilmė.

Ivona -kukmedžio lankas.Senovės vokiečių.

Izabelė -iš Elžbieta - „prisiekiu dievu“. Ispanų kilmė.

Jogintas -jo- (joti) + gint- (ginti).Lietuvių kilmė.

Jostautas, Jostautė -jos- (jos-iu) + taut- (tauta).Lietuvių kilmė.

Judita– „judėjietė, Judėjos gyventoja. Hebrajų kilmė.

Julija, Julijus, Julius -garbanius, -ė“, legendinio Enėjo sūnaus vardas Julus.Graikų kilmė.

Julijonas -„garbanius, -ė“, legendinio Enėjo sūnaus vardas Julus.Graikų kilmė.

Juozapas -teprideda Jehova (dievas) prie šio (gimusio) dar vieną vaiką“.Hebrajų kilmė.

Juozas - iš Juozapas „teprideda Jehova (dievas) prie šio (gimusio) dar vieną vaiką“.Hebrajų kilmė.

Justina, Justinas -teisinga, teisingas.Lotynų kilmė.

Jūratė -ūra + -at- „jūrų mergelė“, paplito iš Maironio baladės „Jūratė ir Kastytis“.Lietuvių kilmė.

Kaja, Kajus -džiaugsmingas.Lotynų kilmė.

Kantautas, Kantautė -kan- (pa-kantus, kantrus) + taut- (tauta).Lietuvių kilmė.

Kantvyda, Kantvydas, Kantvydė - kan- (pa-kantus, kantrus) + vyd- (iš-vydo).Lietuvių kilmė.

Kęstutis -„kęsti“– „kenčiantysis“. Lietuvių kilmė.

Klemensas -švelnus, malonus.Lotynų kilmė.

Konstantinas -constans „ištvermingas, tvirtas“.Lotynų kilmė.

Kornelija, Kornelijus -sedula, kornelinė vyšnia. Lotynų kilmė.

Kostas -trumpinys iš Konstantas, Konstanta: constans „ištvermingas, tvirtas“.Lotynų kilmė.

Konradas -„drąsus patarimas“. Vokiečių kilmė.

Kotryna -tyra, švari.Graikų kilmė.

Kristina, Kristinas, Kristijonas -krikščionė, krikščionis.Lotynų kilmė.

Laima -laimė, lietuvių pagonių gyvenimo, gimimo ir likimo deivės vardas.Lietuvių kilmė.

Laimis -laimingas.Lietuvių kilmė.

Laisvūnė, Laisvūnas -laisvas, laisva.Lietuvių kilmė.

Leonas -liūtas. Lotynų kilmė.

Leonida, Leonidas -panašus į liūtą.Graikų kilmė.

Liucijus - "šviesa".Lotynų kilmė.

Liuda, Liudas -trumpinys iš Liudvikas - garsi kova.Vokiečių kilmė.

Liudvika, Liudvikas -garsi kova.Vokiečių kilmė.

Liudvina -tautos draugė.Vokiečių kilmė.

Liutauras -lut „tauta, liaudis“ + war- (warnen) „įspėti“ –„įspėjantis tautą“.Vokiečių kilmė.

Livija -1. lotynų: „libietis, Libijos (Afrikoje) gyventojas“;| 2. trumpinys iš Olivija lotynų oliv „alyvuogių medis“. Lotynų kilmė.

Luiza -moteris kovotoja, moteris kare.Ispanų kilmė.

Mandrava, Mandravas -man- (manyti) + drav- (drūtas „stiprus, tvirtas kaip medis“;| pvz. dravė „drevė“).Lietuvių kilmė.

Manvyda, Manvydas, Manvydė – man- (manyti, sumanus) + vyd- (iš-vydo) – „protingas, praregėjęs“.Lietuvių kilmė.

Marcijona, Marcijonas -Marsas, karo dievas.Lotynų kilmė.

Margarita -margarites „perlas“. Graikų kilmė.

Margiris -„margosios girios gyventojas“, Pilėnų kunigaikščio vardas, išplitęs per padavimą apie Pilėnus. Lietuvių kilmė.

Martyna, Martynas -Marsas, karo dievas.Lotynų kilmė.

Matas, Motiejus - dievo dovana. Hebrajų kilmė.

Meda -medos, "midas, persas".Graikų kilmė.

Meilė - meilė. Lietuvių kilmė.

Meilutė -meili.Lietuvių kilmė.

Michailas, Michaelis - „kas yra kaip dievas“. Hebrajų kilmė.

Migelis - „kas yra kaip dievas“.Hebrajų kilmė.

Miglė -migla, rūkas. Lietuvių kilmė.

Migelis - „kas yra kaip dievas“.Hebrajų kilmė.

Mikalojus, Mikolojus -kas yra kaip Dievas.Hebrajų kilmė.

Milgeda, Milgedas, Milgedė -mil- (pa-milo) + ged- (gedėti „ilgėtis“) – „mylintis ir besiilgintis“.Lietuvių kilmė.

Milda– mildingai „draugiškai, meiliai“, lietuvių pagonių Meilės ir meilinimosi deivė.Lietuvių kilmė.

Mingaudė, Mingaudas -minimas ir gaudomas (geidžiamas).Lietuvių kilmė.

Minvyda, Minvydas, Minvydė -min- (minėti) + vyd- (iš-vydo) – „minimas kaip daug matęs, patyręs“.Lietuvių kilmė.

Mintautas, Mintautė -tautos minimas.Lietuvių kilmė.

Mykolas, Mykolė - „kas yra kaip dievas“. Hebrajų kilmė.

Modesta, Modestas -kuklus, padorus.Lotynų kilmė.

Monika - monos „vienas, vienišas“.Graikų kilmė.

Motiejus -dievo dovana.Hebrajų kilmė.

Naubartas -naujas kovotojas.Lietuvių kilmė.

Nerėjas, Nerijus - jūrų dievybė. Graikų kilmė.

Nida -iš vietovardžio Nida. Lietuvių kilmė.

Normantas, Normantė -nor- (norėti) + mant- (mantus „sumanus“).Lietuvių kilmė.

Norvilė -nor- (norėti) + vil- (viltis).Lietuvių kilmė.

Nortautas -nor- (norėti) + taut- (tauta). Lietuvių kilmė.

Odeta -iš sen. saksų „turtas“.Prancūzų kilmė.

Osvaldas -o s „dievas“ + weald „valdžia“.Anglų kilmė.

Paulina, Paulinas -paula „maža“ + -in-.Lotynų kilmė.

Pijus -pamaldus.Lotynų kilmė.

Pilypa, Pilypas - „mylintis, -i arklius“.Graikų kilmė.

Pranciška -frankiška -as.Vokiečių kilmė.

Pranas, Pranė, Pranys -trumpinys iš Pranciška.Vokiečių kilmė.

Raigardas -vardas kilęs iš slėnio (šalia Druskininkų) pavadinimo.Lietuvių kilmė.

Raminta, Ramintas -ramus, ramaus būdo.Lietuvių kilmė.

Rasa -rasa; lietuvių mitologijoje rasa – deivės Aušrinės karoliai ir perlai. Lietuvių kilmė.

Reda, Redas -raudonplaukė.Anglų kilmė.

Regimantas -ragin „lemtis“ + munt „apsauga“. Vokiečių kilmė.

Ričardas -iš Rikardas, galingas, tvirtas.Anglų kilmė.

Rimgaudas, Rimgaudė -rim- (rimti) + gaud- (gaudyti).Lietuvių kilmė.

Rimtautas, Rimtautė -rim- (rimti) + taut- (tauta).Lietuvių kilmė.

Rimutė, Rimutis – iš Rima, Rimas: rim- (rimti) – „ramaus būdo“. Lietuvių kilmė.

Rimvyda, Rimvydas, Rimvydė -rim- (rimti) + (iš-vydo).Lietuvių kilmė.

Rita - italų trumpinys iš Margarita graikų: „perlas“.Italų kilmė.

Rytė, Rytis -rytas.Lietuvių kilmė.

Roberta, Robertas -garsus, žymus.Vokiečių kilmė.

Roma -trumpinys iš Romana ar Romualda. Vokiečių kilmė.

Romas -trumpinys iš Romanas ar Romualdas. Vokiečių kilmė.

Romana, Romanas -„romėnė, romėnas“. Lotynų kilmė.

Romualda, Romualdas-hruom „garbė“ + waltan „valdyti“. Vokiečių kilmė.

Rožė -rožė (gėlė).Lietuvių kilmė.

Rūta -rūta (darželio gėlė, simbolizuojanti nekaltybę); 2. hebrajų (sen. žydų) ruth „draugė“.

Sandra - trumpinys iš Aleksandra graikų alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“ – „žmonių užtarėjas“.Italų kilmė.

Sangailas, Sangailė – san- (priešdėlis san- (su)) + gail- (gailas „stiprus“). Lietuvių kilmė.

Severinas -severus „rimtas, griežtas“. Lotynų kilmė.

Silvija -silva „miškas“ – „girinis, miškų gyventojas“.Lotynų kilmė.

Simona, Simonas -išklausantis.Hebrajų kilmė.

Skaidra, Skaidrė -maloni, linksma.Lietuvių kilmė..

Skalvė, Skalvis -lietuvių genties pavadinimas skalviai.Lietuvių kilmė

Skirgaila, Skirgailė -skir- (skirti„teikti, nustatyti, lemti) + gail- (gailas „stiprus“).Lietuvių kilmė.

Skirmantas, Skirmantė -skir- (skirti„teikti, nustatyti, lemti) +mant- (mantus „sumanus“).Lietuvių kilmė.

Sofija -išmintis. Graikų kilmė.

Stanislova, Stanislovas -stovėti su garbe.Slavų kilmė.

Stasė, Stasys – trumpinys iš Stanislovas: stani „stok“ + slava „šlovė“. Slavų kilmė.

Šarūnas -šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“). Lietuvių kilmė.

Tauras -laukinis jautis. Lietuvių kilmė.

Tautmilė, Taumilas -mylintis tautą. Lietuvių kilmė.

Tautvilė -taut- (tauta) + vil- (viltis) – „tautos viltis“.Lietuvių kilmė.

Tautvyda, Tautvydas, Tautvydė - taut- (tauta) + vyd- (iš-vydo). Lietuvių kilmė.

Tautvis, Tautvė - taut- (tauta) + vyd- (iš-vydo).Lietuvių kilmė.

Teodora, Teodoras -Dievo dovana.Graikų kilmė.

Tomas -dvynys.Hebrajų kilmė.

Ūla -iš upėvardžio Ūla (Marcinkonyse).Lietuvių kilmė.

Vadimas -1. lotynų: vadeo (vadimus) „vedantis“; 2. sen. rusų vaditi „ginčytis“.

Vaidota, Vaidotas, Vaidotė -vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + -ot- – „tas kuris rodosi, vaidenasi“.Lietuvių kilmė.

Vaidutis,Vaidutė – vaidytis, vaidentis – „tas kuris rodosi, vaidenasi“. Lietuvių kilmė.

Vaišvyda, Vaišvydas, Vaišvydė -vaiš- (vaišės) + vyd- (iš-vydo).Lietuvių kilmė.

Valenta, Valentas - gyvuojantis.Lotynų kilmė.

Valerijona, Valerijonas - būti sveikam.Lotynų kilmė.

Vijolė -1. lietuvių iš upėvardžio Vijolė (Šiauliai);| 2. lotynų: viola „žibuoklė“.Lotynų kilmė.

Viktoras -victoria „pergalė“. Lotynų kilmė.

Vilda, Vildas -laukinis.Germanų kilmė.

Vilė, Vilys -viltis – „besiviliantis, turintis vilties“.Lietuvių kilmė.

Vilgardas -vil- (viltis) + gard- (gardinti „pranešti, garsinti“).Lietuvių kilmė.

Vilmantas,Vilmantė – vil- (viltis) + mant- (mantus „sumanus“). Lietuvių kilmė.

Vincenta, Vincentas - nugalintis. Lotynų kilmė.

Virgilijus -iš senovės romėnų vardo Virgilius.Lotynų kilmė.

Virginija -virga „mergaitė“ – „jaunatviškas, mergaitiškas“. Lotynų kilmė.

Visgailas, Visgailė -visai stiprus.Lietuvių kilmė.

Visgintas -vis- (visa) + gin- (ginti) – „visus ginantis“. Lietuvių kilmė.

Visvaldas, Visvaldė -visa valdantis.Lietuvių kilmė.

Vita -vita „gyvenimas“.Lotynų kilmė.

Vitalija, Vitalijus - vitalis „gyvybingas“. Lotynų kilmė.

Vydmantas, Vydmantė -vid- (iš-vydo) + mant- (mantus „sumanus“).Lietuvių kilmė.

Vydminas -vid- (iš-vydo) + min- (minėti).Lietuvių kilmė.

Vygintas, Vygintė - vyd- (iš-vydo) + gint- (ginti).Lietuvių kilmė.

Vykintas, Vykintė -daug matęs, daug patyręs.Lietuvių kilmė.

Vytenis, Vytenė -išvydęs, daug matęs.Lietuvių kilmė.

Zenė, Zenius -trumpinys iš Zenonas - priklausantis Dzeusui. Graikų kilmė.

Zenona, Zenonas -priklausantis Dzeusui.Graikų kilmė.

Zigmantas - sigis „pegalė“ + munth „apsauga, saugotojas“.Vokiečių kilmė.

Zigmas – trumpinys iš Zigmantas germanų: sigis „pegalė“ + munth „apsauga, saugotojas“. Vokiečių kilmė.

Zofija -išmintis.Graikų kilmė.

Zuzana - šošanna „lelija. Hebrajų kilmė.

Žana, Žanas, Žaneta –prancūzų iš Joana, Janas hebrajų (sen. žydų): „Jahvės (dievo) išklausytas, palaimintas“.Prancūzų kilmė.

Žemyna - žemė; lietuvių mitologinės būtybės, žemės deivės vardas. Lietuvių kilmė.

Žilvinas -žilvis „atžala“; želvys „ūglys, nesubrendęs medis“.Lietuvių kilmė.

Žintautas, Žintautė -žin-(žinoti) + taut-(tauta).Lietuvių kilmė.

Žydrūnė, Žydrūnas - žydris „dangaus žydrumas, skaidrumas“.Lietuvių kilmė.

Žygimantė, Žygimantas -žygi- (žygiuoti, žygis) + mant-( mantus „sumanus“).Lietuvių kilmė.

Žygintas, Žyginta, Žygintė – žy- (žygiuoti, žygis) + gin- (ginti).Lietuvių kilmė.